Forum för Genusvetenskap | miun.se
Plakat i prideparad med texten "Human rights are our pride".

Forum för genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

FGV på Facebook

Sidan uppdaterades 2022-11-17