Plakat i prideparad

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Forum för genusvetenskap utgör en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform för att initiera och samordna forskning i genusvetenskap vid Mittuniversitetet.

En styrgrupp har bildats som består av representanter för de två fakulteterna, för värdinstitutionen, verksamheten inom FGV samt externa intressenter.

Aktuellt

Jämställdhet är vägen till en kompetent skogssektor

I den mansdominerade skogssektorn finns en vilja att bli mer jämställd. Fler kvinnor i branschen ger en ökad möjlighet för kvinnor att göra karriär, men också bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Forskaren Gunilla Olofsdotter har följt SCA Skogs jämställdhetsarbete.

Scenkonsten + akademin i nytt unikt projekt

Vilka människor får egentligen komma till tals i forskning och scenkonstproduktioner? Det ska ett nystartat projekt mellan Mittuniversitetet och Scenkonst Västernorrland undersöka.

Dansprojektet Öm Tålig om manlighet i SVT Västernorrland

Doktoranden Lisa Ridzén utforskar den norrländska manligheten i ett sexårigt forskningsprojekt. Här samarbetar hon med koreografen Maria Ulriksson som hjälper män att utforska sin manlighet långt utanför sin egen trygghetszon genom dans och koreografi. Se inslaget i SVT Västernorrland

Kontakt

Sara Nyhlen

Forskare|Researcher

010-142 88 94