Plakat i prideparad

Forum för Genusvetenskap, FGV, är ett regionalt kunskapscentrum som i samverkan bedriver innovativ forskning med nationell och internationell spets.

Kontakt

Lovise Haj Brade

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428378

Karin Jarnkvist

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428869

Angelika Sjöstedt

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428279

Anna Olovsdotter Lööv

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428023