Medarbetare på CER

Sundsvall_SP_0025.jpg
CER har närmare 25 personer anställda i större eller mindre omfattning och på mer eller mindre fast basis. Nedan anges vilka dessa är, respektive persons huvudsyssla och kontaktuppgifter.

Affilierade medarbetare i CER

CER har en handfull personer som i särskilda fall medverkar i verksamheten.

  • Einar Häckner, professor (emeritus)
  • Hans Lind, professor (emeritus)
  • Bertil Lindström, universitetslektor (emeritus)
  • Olof Wahlberg, universitetslektor (emeritus)
  • Eva Wallerstedt, professor (emeritus)
  • Christina Öberg, professor (samarbetande)

Medarbetare, sorterad på efternamn