Exteriör Campus Sundsvall
Vid CER finns drygt 30 medarbetare (lärare/forskare, forskarstuderande och administratörer). Dessa medverkar i CER i större eller mindre omfattning och på mer eller mindre fast basis. Nedan anges dessa personer, respektive persons huvudsyssla samt kontaktuppgifter.

Medarbetare, sorterat på efternamn

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

+46 (0)10-1428449

Corné de Beer

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1726548

Jan Svanberg

Forskare|Researcher

Åsa Yderfält

Forskningshandläggare |Research Officer

+46 (0)10-1428672

Sidan uppdaterades 2024-05-07