.

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision.

Nyheter och evenemang

Reportage och möten

CER-bloggen

CER-podden

Sidan uppdaterades 2022-03-29