Åsa Yderfält är licenciand i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på samarbeten mellan och inom företag.

Åsa Yderfält

Vad handlar din forskning om?
Samarbeten mellan och inom företag. Tidigare inom den grafiska branschen, i mitt doktorerande inom bygg- och fastighetsbranschen där jag undersöker hur begreppen förtroende, informationsutbyte och organisatoriskt lärande påverkar aktörsutbytet inom samarbetsvarianten partnering. Denna datainsamling har även hittills, med finansiering från Richertska stiftelsen, resulterat i en sidoartikel kring innovativa affärsmodeller.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta?
Min dåvarande arbetsmiljö där jag parallellt jobbade på forskningscentrat DPC-Digital printing center vid Mittuniversitetet, vid industriforskningsinstitutet STFI-Packforsk och hade i tillägg genom stipendium från Kempestiftelsen tid till egen forskning. Så, jag var inblandad och omgiven av forskande kollegor vilket gjorde steget till att själv vilja forska på mer än deltid relativt kort. 

Hur tycker du det är att vara doktorand vid Mittuniversitetet?
Varierande. Inom företagsekonomiämnet vid Mittuniversitetet är antalet doktorander relativt få vilket kan vara både bra och dåligt. Samtidigt finns även en tidsmässig frihet som kan tilltala många, frihet under ansvar att producera. Konsekvensen blir lätt att ”normala” arbetstider på åtta timmar per dag, helger eller semestrar inte riktigt gäller dig som doktorerar.

Vad har varit roligast hittills?
Skriva tillsammans med andra och att i olika forum lokalt, nationellt och internationellt möta forskare och forskarstuderande med samma forskningsintressen.

Drömscenario i termer av jobbet?
Förmodligen borde jag säga välciterade artiklar i högrankade journaler men viktigt för mig är även att de resultat som framkommer i den mån det är möjligt på olika sätt kommer branscherna till nytta. En annan trevlig tanke vore att få en årslön att använda till tid för forskning med valfri inriktning. Drömma går ju alltid.

Kontakt

Åsa Yderfält

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-1428672