Forskargrupper

Autonoma sensorsystem

Skörda energi Vi studerar tekniker som är lämpliga för att skörda energi och driva trådlösa sensorer i industriella miljöer. Forskningen omfattar fysisk modellering, prototyper och experiment i...

Detektor och fotonik

Läs om miljön i kontrolloopen och datadriven prediktering av farliga utsläpp av gaser för hållbara processindustrier.

Inbyggda IoT-system

IoT är den teknik som möjliggör inkludering av den fysiska världen i digitaliseringsprocesser. Det vill säga den teknik som möjliggör skörd av data kring saker. Data som används för att producera...

Kommunikationssystem och nätverk

Gruppen för kommunikationssystem och nätverk fokuserar på att forma framtiden för kommunikationssystem och nätverk, särskilt inom den trådlösa domänen.

Kraftelektronik

Läs om hur nya installationstekniker och verktyg för att förbättra fiberanslutningarnas effektivitet.

Materialvetenskap

Vår forskning rör material som huvudsakligen är relevanta för skogsindustrin. Vi har många projekt inom området stora applikationer och grön energi, energi skördar, lagrar och använder energi.

Realistisk 3D

Forskningen vid Realistic 3D handlar om flerdimensionell avbildning och visualisering med fokus på multiskopisk 3D-infångst, kodning och visualisering.

Tryckta sensorsystem

Forskargruppen inom tryckt elektronik utvecklar tryckta sensorer, undersöker de fysiska egenskaperna hos bläck och substratinteraktion samt RFID-teknik och systemintegration.

Visuella sensorsystem

Forskargruppen studerar design av inbäddade elektroniksystem med fokus på applikationer där datorelektronik, bilddetektorer och bildanalys kombineras.

Komplex analys

Vi forskar mestadels i komplex analys i flera variabler, där forskningen är inriktad emot pluripotential, komplex geometri och integralformler.

Homogeniseringsteori

Homogeniseringsteori behandlar effektiva egenskaper och mikrovariationer hos heterogena material. Det kan röra sig om värmeledning och elasticitet i kompositmaterial eller strömning av vätska som...