Affärsmodell för hållbart boende för äldre

Social samvaro och ett aktivt liv kan göra att individer håller sig friskare längre. Förstudien ”Affärsmodeller för hållbart boende för äldre” utgår från just det genom att studera Mitthems trygghetsboende Skepparen i Sundsvall.

Projektmedlemmar

Camilla Hjältman, Mitthem

Camilla Hjältman, Mitthem

Katarina Palmgren, avdelningen för Digitalisering och innovation

Katarina Palmgren, avdelningen för Digitalisering och innovation

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun. Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2022-06-30