Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder (HåSa)

Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder (HåSa)

OM PROJEKTET: Hållbarhet inom byggande och boende är en hörnsten för regioners utveckling. HåSa syftade till att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i mellersta Norrland.

Bild till projektet Hållbart samhällsbyggande (HåSa)

Podd om hållbart samhällsbyggande

Projektledare

Peter Öhman

Professor|Professor

+46101428677

Projektmedlemmar

Hanna Liljendahl

Kommunikatör|Communications Officer

+46101428791

Edith Andresen

Universitetslektor

+46101428684

Heléne Lundberg

Professor|Professor

+46101428571

Jonas Jonasson

Universitetsadjunkt

+46101428474

Gunilla Olofsdotter

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428644

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428926

Larsåke Lindström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46101428916

Minna Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428819

Anna Olofsson

Professor|Professor

+46101428467

Morgan Fröling

Morgan Fröling