Naturupplevelser är inte en självklarhet för alla. För många personer med funktionsnedsättning är ett friluftsliv svårt att förverkliga. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR undersöka hur företag och organisationer kan utveckla tillgängligheten.

Vandringsled med spång
Foto: Kristin Godtman Kling

Avslutat projekt

Tillgänglighet naturturism

Sidan uppdaterades 2022-08-30