NIIT är en ny forskningsinriktning vid Mittuniversitetet. Det industriella fokuset ligger på nästa generations IoT-teknik och metoder som stöder omvandlingen av processindustrin. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industripartners.

NIIT Profilbild

Forskningsspår

Tillförlitlig kommunikation

NIIT Ikon

Behandlar utmaningar inom trådlös kommunikation med fokus på låg latens och tillförlitlig kommunikation, säkerhet och IP för automatisering.

Distribuerad dataanalys

NIIT Ikon

Forskning om metoder och tekniker för att möta den ökande efterfrågan på realtidsanalys av big data i industriella automatiseringssystem.

Autonoma smarta komponenter

NIIT Ikon

Industriella komponenter med integrerade funktioner för tillstånds- och processövervakning, självanpassningsförmåga och inlärning kräver integrerad avkänning, energieffektiv beräkning och kommunikation och system som är självförsörjande på energi.

Irida Shallari Presentation
Intelligence partitioning for the IoT with Irida Shallari
Javier Aranda presentation
Self-powered wireless sensor by harvesting energy from hydraulic systems with Javeier Aranda

Simone Grimaldi, PhD defence

Simone Grimaldi - disputatation
"Towards Radio-Environment Aware IoT Networks Wireless Coexistence Methods for Low-complexity Devices"

Luca Beltramelli, PhD defence

Luca Beltramelli - disputation
"Random and Hybrid Medium Access for M2M Communication: Scalability and Energy Analysis"

Finansiärer

Logo