Naturupplevelser är inte en självklarhet för alla. För många personer med funktionsnedsättning är ett friluftsliv svårt att förverkliga. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETOUR undersöka hur företag och organisationer kan utveckla tillgängligheten.

Vandringsled med spång
Foto: Kristin Godtman Kling

Referensgrupp

Finansiering

Delrapport

Tillgänglighet naturturism

Tillgänglighet i Jämtlandsfjällen

Resultat från en studie om inkluderande naturturism och friluftsliv.

Fakta

Projektperiod

190101-221231

Forskningscenter

Kommunsamverkan

Projektledare

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428246

Projektmedlemmar

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427836

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1427851