Gertrud Alirani

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Koordinator Regionalt utvecklingsverk (RUN)
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 85 97
  • E-postadress: gertrud.alirani@miun.se
  • Rumsnummer: P3114
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Statsvetenskap

Pågående forskning

Delaktig i projektet "Att släcka bränder: en multiple streams-ansats"

Undervisning

Undervisar i kurser inom främst offentlig förvaltning, policy, miljöpolitik

Övrigt

Jag är även koordinator inom Regionalt utvecklingsnätverk (RUN). Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor; • Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen • Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat • Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete • Kompetensutveckling Vi som arbetar på Samverkansavdelningen och med det Regionala Utvecklingsnätverket - RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser och vara ett aktivt forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap. RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Alirani, G. (2020). Miljöintegrering i praktisk tillämpning : En policystudie av två lokala stadsutvecklingsprocesser. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 329)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Olausson, P. M. & Alirani, G. (2015). Miljöpolitik på lokal nivå : Från miljöskydd till klimatanpassning. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 127-148.

Konferensbidrag

Alirani, G. & Olausson, P. M. (2017). Different approaches to flood risk management in Sweden : The river groups in Indalsälven/Ljungan and Ljusnan. Paper presented at the SWEPSA 2017, Karlstad, 4-6 oktober, 2017

Rapporter

Alirani, G. , Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2019). "Det är inte så lätt och samtidigt, det är inte så svårt" : Slutrapport från projektet: Ökade kunskaper om Östersunds kommuns integrationsservice. Sundsvall : Mittuniversitetet