Gertrud Alirani

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Annan titel: Koordinator Regionalt utvecklingsverk (RUN)
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 85 97
  • E-postadress: gertrud.alirani@miun.se
  • Rumsnummer: P3114
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Statsvetenskap

Pågående forskning

Avhandlingsprojekt
Delaktig i projektet Att släcka bränder: en multiple streams-ansats

Undervisning

Undervisar i kurser inom främst offentlig förvaltning, policy, miljöpolitik

Övrigt

Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)
Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor;

• Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen
• Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat
• Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete
• Kompetensutveckling

Vi som arbetar på Samverkansavdelningen och med det Regionala Utvecklingsnätverket - RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser och vara ett aktivt forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap.

RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Olausson, P. M. & Alirani, G. (2015). Miljöpolitik på lokal nivå : Från miljöskydd till klimatanpassning. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 127-148.

Konferensbidrag

Alirani, G. & Olausson, P. M. (2017). Different approaches to flood risk management in Sweden : The river groups in Indalsälven/Ljungan and Ljusnan. Paper presented at the SWEPSA 2017, Karlstad, 4-6 oktober, 2017

Rapporter

Alirani, G. , Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2019). "Det är inte så lätt och samtidigt, det är inte så svårt" : Slutrapport från projektet: Ökade kunskaper om Östersunds kommuns integrationsservice. Sundsvall : Mittuniversitetet