Gertrud Alirani

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: Studierektor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428597
  • E-postadress: gertrud.alirani@miun.se
  • Rumsnummer: P3114
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Statsvetenskap

Forskning

Delaktig i projektet "Att släcka bränder: en multiple streams-ansats"

Undervisning

Undervisar i kurser inom främst offentlig förvaltning, policy, miljöpolitik

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Alirani, G. (2020). Miljöintegrering i praktisk tillämpning : En policystudie av två lokala stadsutvecklingsprocesser. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 329)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Olausson, P. M. & Alirani, G. (2015). Miljöpolitik på lokal nivå : Från miljöskydd till klimatanpassning. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 127-148.

Konferensbidrag

Alirani, G. & Olausson, P. M. (2017). Different approaches to flood risk management in Sweden : The river groups in Indalsälven/Ljungan and Ljusnan. Paper presented at the SWEPSA 2017, Karlstad, 4-6 oktober, 2017

Rapporter

Olausson, P. M. , Ahrens Kayayan, V. , Alirani, G. , Danielsson, E. , Lundgren, M. , Mujezinovic, D. , Petersson, F. & Öhman, S. (2021). Sandvikens kommun – Hanteringen av Corona-pandemin våren 2020. Östersund : Mittuniversitetet  

Alirani, G. , Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2019). "Det är inte så lätt och samtidigt, det är inte så svårt" : Slutrapport från projektet: Ökade kunskaper om Östersunds kommuns integrationsservice. Sundsvall : Mittuniversitetet  

Övrigt

Alirani, G. , Petridou, E. , Johansson, R. & Eriksson, K. (2022). Varför brinner skogen? Lokala svar på ett globalt problem.  

Sidan uppdaterades 2022-11-18