Jimmy Jaldemark

Spara favorit Skriv ut

Bakgrund

Jag är verksam som pedagog vid avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitet. År 2010 försvarade jag min doktorsavhandling i Pedagogik vid Umeå universitet. I den diskuterade jag deltagande i högre utbildning med stöd av datormedierad kommunikation. Ett område, ofta benämnt i termer av e-lärande, som jag i olika former arbetat med sedan i mitten av 1990-talet. De senaste åren har min forskning i allt större utsträckning fokuserats mot den roll mobila applikationer och sociala medier har som stöd i olika lärprocesser.

Forskningsområden

datormedierad kommunikation, deltagande i högre utbildning, distansutbildning, e-lärande, mobilt lärande, nätbaserad handledning

Undervisning

Undervisar huvudsakligen inom det beteendevetenskapliga programmet och magisterprogrammet i pedagogik. Utöver det arbetar jag med handledning av doktorander samt självständiga arbeten på grundläggande och avancerad nivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Augustsson, G. & Jaldemark, J. (2014). Online supervision : a theory of supervisors' strategic communicative influence on student dissertations. Higher Education, vol. 67: 1, ss. 19-33.  

Jaldemark, J. & Lindberg, J. O. (2013). Technology-mediated supervision of undergraduate students’ dissertations. Studies in Higher Education, vol. 38: 9, ss. 1382-1392.  

Jaldemark, J. (2013). Om lärandets sammanhang och mobilitetens utmaningar. Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 18: 1-2, ss. 102-118.

Hrastinski, S. & Jaldemark, J. (2012). How and why do students of higher education participate in online seminars?. Education and Information Technologies, vol. 17: 3, ss. 253-271.  

Jaldemark, J. (2012). Theories of participation in online learning communities : An intersectional understanding. International Journal of Web Based Communities, vol. 8: 3, ss. 375-388.  

Jaldemark, J. (2012). Understanding participation in online learning communities : An editorial introduction. International Journal of Web Based Communities, vol. 8: 4, ss. 403-407.

Jaldemark, J. (2011). Critical Remarks on Conceptualisations of Online Education. UFV Research Review, vol. 4: 1, ss. 12-28.

Jaldemark, J. (2008). Changes within the practice of higher education : Participating in educational communication through distance settings. International Journal of Web Based Communities, vol. 4: 2, ss. 173-187.  

Jaldemark, J. (2008). Participation and genres of communication in online settings of higher education. Education and Information Technologies, vol. 13: 2, ss. 129-146.  

Artiklar, recensioner

Jaldemark, J. (1998). Aquila : The Magazine for Children Who Enjoy Challenges. High Ability Studies, vol. 9: 1, ss. 141-142.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Jaldemark, J. (2010). Participation in a boundless activity : Computer-mediated communication in Swedish higher education. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Umeå universitet, 2010 (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 93)

Kapitel i böcker, del av antologier

Jaldemark, J. (2017). Contexts of learning and challenges of mobility : Designing for a blur between formal and informal learning. I Mobile and Ubiquitous Learning : An International Handbook. New York : Springer.

Jaldemark, J. (2012). Boundless writing : Applying a transactional approach to design of a thesis course in higher education. I Informed Design of Educational Technologies in Higher Education : Enhanced Learning and Teaching. Hershey, PA : IGI Global. S. 135-151.  

Jaldemark, J. (2011). Utbildning på nätet : En historisk exposé. I Mer om nätbaserad utbildning - fördjupning och exempel. Lund : Studentlitteratur. S. 17-30.

Jaldemark, J. , Lindberg, O. & Olofsson, A. D. (2005). Sharing the distance or a distance shared : Social and individual aspects of participation in ICT-supported distance-based teacher education. I ICT in teacher education : Challenging prospects. Jönköping : Jönköping University Press. S. 142-160.

Jaldemark, J. , Lindberg, O. & Olofsson, A. D. (2005). Att förstå hur man deltar via redskap i en lärgemenskap. I Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Lund : Studentlitteratur. S. 109-147.

Jaldemark, J. (2005). Ett deltagande för alla? : En kritisk diskussion. I Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Lund : Studentlitteratur. S. 149-172.

Jaldemark, J. (2003). Om den lärandes makt över lärandet i nätbaserad utbildning. I Didaktikens mångfald : Artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle : Högskolan i Gävle. S. 144-164.

Jaldemark, J. & Lindberg, O. (2003). Ser du tekniken? : Om synsätt på teknik i nätbaserad utbildning. I Didaktikens mångfald : Artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle : Högskolan i Gävle (Lärarutbildningens skriftserie / Högskolan i Gävle). S. 164-174.

Jaldemark, J. & Ivancic, V. (1996). Edison - naturvetenskap och teknik för unga. I Naturvetenskapen i skolan inför 2000-talet : Rapport från det femte nordiska forskarsymposiet om undervisning i naturvetenskap, Kristianstad 18-22 mars 1996. Kristianstad : Fagus. S. 280-288.

Konferensbidrag

Sundgren, M. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Design of Active Learning Spaces for Blended Learning Groups - the Teacher Perspective. I International Forum on Active Learning Classrooms, Minnesota, MN, August 9-11 2017.

Sundgren, M. & Jaldemark, J. (2016). Breaking the boundaries of space and time : A review of applications of bring-your-own-device in higher education. Paper presented at the 10th International Conference on Networked Learning 2016, Lancaster, 9-11 may 2016  

Jaldemark, J. & Randevåg, L. (2016). Teachers defining mobile learning : Conceptualisations emerging in a development project. I Proceedings of the 10th International Conference on Networked Learning 2016.. S. 341--344.  

Jaldemark, J. & Lindberg, J. O. (2014). Designing for mobile participation in blended higher educational settings. I Proceedings of the 9th International Conference on Networked Learning 2014.. S. 364--367.

Jaldemark, J. & Lindberg, J. O. (2014). Designing for mobile learning in higher education. I NGL 2014: Next Generation Learning : Conference Summary. Falun, Sweden : . S. 22--26.

Jaldemark, J. (2013). Context and concepts in mobile learning. I Proceedings of the IADIS International Conference Mobile Learning 2013, ML 2013 2013.. S. 230--234.

Augustsson, G. & Jaldemark, J. (2012). Supervisors' utterances in online supervision of first-year students dissertations. I Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012.. S. 136--143.

Jaldemark, J. & Augustsson, G. (2012). Qualitatively different utterances from supervisors about students' papers. I Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012.

Jaldemark, J. , Sundgren, M. & Bostedt, G. (2012). Mobile Learning As A Vehicle To Change Higher Education. Paper presented at the Rwanda International Conference on Technology in Education, 5-7 September, Kigali

Lindberg, J. O. & Jaldemark, J. (2011). Using blogs to enhance a dialogical approach to learning in higher education. I Education and Technology : Innovation and Research.. Fraser Valley : . S. 11--23.

Jaldemark, J. & Lindberg, J. O. (2010). Enhancing supervision of undergraduate students dissertations through the use of educational technology. I Readings in Technology and Education: Proceedings of ICICTE 2010. Fraser Valley : . S. 146--156.

Jaldemark, J. (2009). Rethinking the conceptualisation of online education. I Readings in Technology and Education : Proceeding of ICICTE 2009. Abbotsford, BC, Canada : . S. 882--896.

Jaldemark, J. (2008). The relevance of the concept learning environment for understanding online education. I Paper presentede at the Networked Learning, Collaboration and Competence: Evolving issues, May 15-16, 2008. Jönköping :

Hrastinski, S. & Jaldemark, J. (2007). Designing for participation in dynamic settings of online education. I Interaction Design in Pedagogical Practice, 1-2 november 2007, Haninge, Södertörns Högskola, Sverige. Haninge :

Jaldemark, J. (2006). Changes in the practice of distance education : The entrance of online communities. I Paper presented at the LearnIT-seminar "OLC in Context", October 30 - November 1, 2006.. Göteborg :

Jaldemark, J. (2005). Patterns of participation in online courses. I Proceedings. Interlearn 2005 : Multidisciplinary Approaches to Learning. Helsinki : . S. 87--88.

Jaldemark, J. (2005). The ups and downs of learning online. I Recent research developments in learning technologies : m-ICTE2005, the 3rd International Conference on Multimedia and ICTs in Education. Badajoz, Spain : . S. 1233--1238.

Jaldemark, J. , Lindberg, O. & Olofsson, A. D. (2004). Learning through others as learning for myself. I Paper presented at The Challange of integrating ICT in teacher education. The need for dialogue, change and innovation. A scandinavian/Asian Pacific conference, June 2-4  2004. Jönköping :

Jaldemark, J. (2003). Mänskliga nätverk och lärande via nätet. I Sundsvall42 ADB i verksamhetens tjänst 14-16 oktober 2003. Sundsvall : . S. 111--112.

Jaldemark, J. (2002). Effektivt lärande via nätet : - Ett maktperspektiv. I Sundsvall42 ADB i verksamhetens tjänst 15-17 oktober 2002. Sundsvall : . S. 145--147.

Jaldemark, J. (1998). Frågelådor på Internet: Museernas förlängda arm. I Museum och skola samverkar rapport från en konferens om museer som läromedel i Göteborg 12-14 nov 1997. Stockholm : . S. 39--40.

Rapporter

Jaldemark, J. , Fredriksson, G. , Sundgren, M. & Jonsson, J. (2014). Slutrapport MUML – MittUniversitetet och Mobilt Lärande: En försöksverksamhet. Härnösand : Mittuniversitetet

Olsson, S. , Jaldemark, J. & Lindqvist, A. (2001). Projekt online : Erfarenheter från en helt webbaserad distanskurs i engelska. Härnösand : IUM (Rapportserien Synpunkt 2001:5)

Samlingsverk (redaktör)

Jaldemark, J. (ed.) (2012). Participation in online learning communities. Geneve : InderScience Publishers (International Journal of Web Based Communities 8(4))

Övrigt

Jaldemark, J. (2014). Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärderingar: Självvärdering Mittuniversitetet Pedagogik Kandidatexamen

Jaldemark, J. (2014). Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärderingar: Självvärdering Mittuniversitetet Pedagogik Magisterexamen

Jaldemark, J. & Snyder, K. (2012). Kursverksamhet inom e-lärande : Ett projekt genomfört av HEALTH-gruppen vid Institutionen för Utbildningsvetenskap. Härnösand : Mittuniversitetet.

Jaldemark, J. & Jakobsson Lund, A. (2011). Utvärdering av Länkskafferiet. Stockholm : Skolverket.

Jaldemark, J. , Anderson, K. , Lindberg, J. O. , Persson Slumpi, T. , Sefyrin, J. , Snyder, K. & Sjöström, M. (2011). Slutrapport delprojekt 3.5.1 Forskning och forskarskolan i e-lärande. Härnösand : Mittuniversitetet.