Malin Rising-Holmström

Spara favorit

Lektor i omvårdnad
BarnsjuksköterskaBakgrund

Arbetat sedan 90-talet i olika vårdverksamheter inom såväl region och kommunal sjukvård. Tidigare vetenskaplig ledare inom kommunal verksamhet.

Forskningsområden

Barn-och ungdomars hälsa och ohälsa

Pågående forskning

Diabetes i skolan DiS
BMI-pathways
Hälsosamtalet i skolan
Att vara ung och leva med sjukdom
Hälsa och Lärande
Barn i ambulans

Undervisning

Undervisar på grund-, avancerad och forskarnivå

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Rising Holmström, M. , Junehag, L. , Velander, S. , Lundberg, S. , Ek, B. & Häggström, M. (2019). Nurses’ experiences of prehospital care encounters with children in pain. International Emergency Nursing, vol. 43, ss. 23-28.  

Karlström, A. & Rising Holmström, M. (2019). Parental  groups during pregnacy and the child's first year: Swedish parents' experiences. The Journal of Perinatal Education, vol. 28: 1, ss. 19-27.  

Kristiansen, L. , Karlström, A. , Rising Holmström, M. , Boman, N. , Jonsson, C. & Olofsson, N. (2018). A health promotion intervention strengthening Swedish high school students' wellbeing: A feasibility study. British Journal of School Nursing, vol. 13: 6  

Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Söderberg, S. (2018). Being Facilitators in a Challenging Context-school Personnel's Experiences of Caring for Youth with Diabetes Type 1. Journal of Pediatric Nursing, vol. 43, ss. e114-e119.    

Rising Holmström, M. , Häggström, M. & Söderberg, S. (2018). Experiences from Parents to Children with Diabetes Type 1.. JSM Health Education Primary Health Care, vol. 3: 2  

Häggström, M. , Fjellner, C. , Öhman, M. & Rising Holmström, M. (2018). Ward visits- one essential step in intensive care follow-up : An interview study with critical care nurses’ and ward nurses’. Intensive & Critical Care Nursing, vol. 49, ss. 21-27.  

Häggström, M. , Rising Holmström, M. & Jong, M. (2017). Establishing Patient Safety in Intensive Care -A Grounded Theory. : Building Trust-Important for Patient Safety. Open Journal of Nursing, vol. 07: 10    

Häggström, M. , Bergsman, A. , Månsson, U. & Rising Holmström, M. (2017). Learning to manage vasoactive drugs : A qualitative interview study with critical care nurses. Intensive & Critical Care Nursing, vol. 39, ss. 1-8.  

Rising Holmström, M. , Häggström, M. , Audulv, Å. , Junehag, L. , Coyne, I. & Söderberg, S. (2017). To integrate and manage diabetes in school : Youth's expereinces of living with Type 1 diabetes in relation to school- a qualitative study. International Diabetes Nursing, vol. 14: 2-3  

Kristiansen, L. , Rising Holmström, M. & Olofsson, N. (2016). Assessing the Construct Validity and Reliability of School Health Records Using the 'Health Dialogue Questionnaire' in the Eleventh Grade. AIMS Public Health, vol. 3: 3, ss. 470-486.    

Olofsson, N. , Rising Holmström, M. & Kristiansen, L. (2015). Assessing the Construct Validity and Reliability of School Health Records of the ‘Health Dialogue Questionnaire,’ in 7th Grade in Compulsory School. MOJ Public Health, vol. 2: 1    

Rising Holmström, M. , Marie, H. & Kristiansen, L. (2015). Skolsköterskans rolltransformering till den nya hälsofrämjande positionen : (The transformation of the school nurse’s role towards the new health-promoting position). Nordic journal of nursing research, vol. 35: 4, ss. 210-217.  

Rising Holmström, M. , Olofsson, N. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2014). Transitions in the Swedish school system and the impact on student's positive self-reported-health. BMC Public Health, vol. 14, ss. Art. no. 1045    

Holmström, M. , Olofsson, N. & Kristiansen, L. (2013). Assessing the validity and reliability of the "Health Dialogue" in 10-year-olds. British Journal of School Nursing, vol. 8: 8, ss. 384-391.  

Rising Holmström, M. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2013). Promoting a relationship-based health practice : A challenge for school nurses. British Journal of School Nursing, vol. 8: 1, ss. 30-38.

Holmström, M. , Olofsson, N. , Asplund, K. & Kristiansen, L. (2012). Exploring the development of school children´s health. British Journal of School Nursing, vol. 7: 4, ss. 189-197.

Rising Holmström, M. , Olofsson, N. , Kristiansen, L. & Asplund, K. (2012). Health among   6-year-old children in a Swedish county: Based on the health Dialogue.. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. feb    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Rising Holmström, M. (2013). The Health Dialogue concept : School children's Self-Reported-Health in a Swedish Context. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 172)  

Konferensbidrag

Rising Holmström, M. , Olofsson, N. , Kristiansen, L. & Asplund, K. (2011). Health among 6-year-old children in a Swedish county: Based on the Health dialogue. Paper presented at the First PNAE Congress on Peadiatric Nursing