Olof Oscarsson

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 83 64
  • E-postadress: olof.oscarsson@miun.se
  • Rumsnummer: P3208
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Ämne: Sociologi

Jag är doktorand i sociologi och verksam vid Risk and Crisis Research Centre

Forskningsområden

Mitt forskningsområde handlar om den organisatoriska krishanteringen som sker vid sidan av den professionella räddningsinsatsen. Med andra ord den krishantering som avser att hantera konsekvenserna av krisen, t.ex. den krishantering som görs av skolpersonal för att kunna fortgå med verksamheten under exempelvis en skolbrand.

Pågående forskning

Mitt avhandlingsarbete inriktar sig främst på att studera krishanteringspraktiker, gränsarbete och samverkan inom ovan nämnda forskningsområde.

Undervisning

Jag undervisar på risk- och krishanteringsprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Oscarsson, O. (2019). Boundary Work to Conduct Business as Usual : Interaction at the Boundary Between the Affected Organization and Emergency Responders. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, vol. 10: 2, ss. 212-232.  

Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2018). Unrecognized crisis management-Normalizing everyday work : The work practice of crisis management in a refugee situation. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 2, ss. 225-236.  

Konferensbidrag

Oscarsson, O. (2019). Boundary Work to Conduct Business as Usual : Interaction at the Boundary Between the Affected Organization and Emergency Responders. Paper presented at the 14th ESA Conference Manchester, 20-23 August 2019

Oscarsson, O. (2018). Boundary work in the case of an emergency: the encounter between emergency responders and an affected organization. Paper presented at the The 3rd Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, Amsterdam, Netherlands, March 21-23, 2018

Oscarsson, O. (2018). Unrecognised Crisis Management – Normalizing Everyday Work. Paper presented at the 27th Annual Conference of the Society for Risk Analysis Europe in Östersund, Sweden, June 18–20, 2018

Oscarsson, O. (2016). Unrecognised Crisis Management – Normalizing Everyday Life : The practice of crisis management in the refugee situation. Paper presented at the Åre Risk Event, Åre, Sweden 14-16 June 2016

Oscarsson, O. & Karlsson, R. (2013). Situational Awareness in Crisis Management : Creating Meaning in Unsafe Situation. Paper presented at the The 11th conference of the European Sociological Association. Turin, August 28th–31st 2013

Rapporter

Johansson, R. , Karlsson, R. , Oscarsson, O. & Danielsson, E. (2015). Att använda, leda och samverka med frivilliga : Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret. Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap    

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Olof, O. & Karlsson, R. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Karlstad : (MSB Rapportserie MSB894).