Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER

Spara favorit 29 jan januari 2019
CER- startbild

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision.

Den finansiella sektorn står inför flera utmaningar och aktuell kunskap behöver spridas både inom forskarsamhället och näringslivet.

För att få till stånd ett aktivt kunskapsutbyte bedrivs en viktig del av CERs verksamhet i ett branschnätverk med representanter från företag och offentliga organisationer inom de fem nämnda branscherna. I CER-nätverkets olika arbetsgrupper utbyter praktiker, forskare och studenter erfarenheter för att gemensamt initiera forsknings- och andra samverkansprojekt.

cer-logotype
EU-logotyp

Kontakt

Peter Öhman 
Centrumledare

Åsa Nyberg
Centrumadministratör

Lena E Burman
Kommunikatör

Missa inte!

Åsa Billme

Varmt välkommen till årets första frukostseminarium 15 februari. Medverkar gör Åsa Nilsson Billme som är chef för Diversity & Inclusion på Nordea.Tillsammans med Åsa Nilsson Billme kommer vi att samtala kring inkludering – och hur vi blir smartare tillsammans.

Bomorrow 2019 - mötesplatsen för framtidens boende

Bomorrow2019

Bomorrow 2019, 11-12 april, fokuserar på framtidens boenden, nya finasieringsmodeller för unga, det hållbara boendet och mycket mer!
Läs mer om synmposiet här

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Stäng

Prenumerera

Windows

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration

Apple

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration

Android

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration