Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER

Spara favorit 13 jun juni 2018
Ekonomi

Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet bedriver branschnära forskning om företags och individers ekonomiska relationer, företrädesvis inom branscherna bank, fastighet, försäkring, pension och revision.

Den finansiella sektorn står inför flera utmaningar och aktuell kunskap behöver spridas både inom forskarsamhället och näringslivet.

För att få till stånd ett aktivt kunskapsutbyte bedrivs en viktig del av CERs verksamhet i ett branschnätverk med representanter från företag och offentliga organisationer inom de fem nämnda branscherna. I CER-nätverkets olika arbetsgrupper utbyter praktiker, forskare och studenter erfarenheter för att gemensamt initiera forsknings- och andra samverkansprojekt.

cer-logotype
EU-logotyp

Kontakt

Peter Öhman 
Centrumledare

Åsa Nyberg
Centrumadministratör

Lena E Burman
Kommunikatör

Business i Västernorrland - tio år med CER

CERs tioårsjubileum

Den 15 november firar vi att CER fyller tio år. Och det vill vi givetvis fira med dig! Vi bjuder på spännande föreläsningar under dagen på Mittuniversitetet, och bankett med underhållning på kvällen på stadshuset i Sundsvall.
Läs mer om programmet här

Hållbart samhällsbyggande (HåSa)