Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

3.jpg

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 13 svenska sidor och 10 engelska sidor som är taggade med GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Innehållet kan variera beroende på språk.

Teaching recovery techniques

Projektet syftar till att pröva ut en gruppintervention, Teaching Recovery Techniques (TRT), för att förebygga traumarelaterade symptom bland nyligen anlända barn och unga.

Hyperborean

Hur påverkas luftvägarna av fysisk aktivitet i kyla? Detta är huvudfrågan i detta forskningsprojekt som startade 2015.

Socialstyrelsen

På uppdrag av Socialstyrelsen följer forskare på Miun implementeringen av självskattningsskalan Refugee Health Screener (RHS) i elevhälsan runt om i landet. Det långsiktiga målet är att förbättra o...

SAHA

Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.

Säkerhetssystem mot huvudskador

Med hjälp av en konstruerad hjärna med många sensorer ska forskarna få kunskap om vad som händer i hjärnan vid trauma mot huvudet. På så sätt kan ännu bättre säkerhetsutrustning utformas som skydda...

Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för- och nackdelar med olika positioner som används inom parasport och om d...

AMIR - forskningsprojekt

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland...

Gröna klassrum ska ge bättre skolmiljö

I ett gemensamt forskningsprojekt testar Mittuniversitetet och Treälvsskolan i Lit ett nytt koncept för hållbara inomhusmiljöer i skolor. Projektet ingår i en större satsning där bland annat design...

Aegis

Astma är relativt vanligt hos befolkningen i Sverige men än vanligare bland de som sysslar med uthållighetsträning i kyla som exempelvis längdskidåkare. Kan användning av fukt- och värmeväxlare (HM...

Mittuniversitetets psykologmottagning

Psykologmottagningen är en utbildningsmottagning på campus i Östersund. Den riktar sig till vuxna och behandlingsarbetet bedrivs av psykologkandidater i slutet av sin utbildning.