Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Medarbetare, sorterade på förnamn

Anna-Karin Viklund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428058

Anna-Maria Selvehed

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428697

Annika Berggren

Handläggare|Administrative Officer

010-1428437

Brita Åkerström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428770

Britt Edlund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428071

Fanny Burman

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428889

Ingrid Mattsson

Institutionsassistent

010-1427835

Kajsa Fridell

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428210

Karin Knobloch

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428908

Kerstin Nyström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428801

Lena Höijer

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428688

Lena Lenner

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428273

Lisa Velander

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428958

Lotta Frisk

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428112

Malin Bydén-Sjöbom

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428752

Maria Torstensson

Kanslichef|Head of Faculty Office

010-1428806

Sam Lodin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428888

Stefan Pettersson

Handläggare|Administrative Officer

010-1428581

Veronica Norman

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428904

Viktoria Lilja

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-1428735