Material för stöd i arbetet med välkomstbrev

Här hittar du information och material kring arbetet med välkomstbreven i Atlas.

Välkommen5.png

Tidsplan
Breven ska vara uppdaterade och publiceras på webben följande datum:


Vårterminen: 2 december (antagningsbeskeden 10 december)

Sommarkurser: 23 april (antagningsbesked 27 april)

Höstterminen: 29 juni (antagningsbesked 9 juli)

 

Underlätta studiestarten med välkomstbrev

Film -  välkomstbrev i Atlas

Instruktion/Lathund välkomstbrev i Atlas

Mall/formulär (sv/en) - kurs, paket och program

Tidsplan hösttermin.docx

Tidsplan vårtermin.docx

Tidsplan sommaren.docx