Lärosätesövergripande AI‑projekt

I år startades för första gången en lärosätesövergripande projektgrupp dit individuella deltagare fick anmäla intresse för att arbeta med utveckling kring generativ AI i högre utbildning.

Sidan uppdaterades 2024-03-22