Examensfunktionen

Spara favorit

Basuppdraget består i att handlägga och administrera universitetets samtliga examensärenden avseende alla utbildningsnivåer samt handlägga och administrera universitetets tillgodoräknandeärenden (ej tillgodoräknandeärenden inom forskarutbildningen eller Lärarlyftet). Vidare har funktionen bland annat följande arbetsuppgifter;

  • att granska samtliga nya och reviderade utbildningsplaner.
  • att förvalta tillgodoräknandeordningen.
  • ansvarar för utformning och uppdatering av kursbevismallar i Ladok. 

Detaljer kring examensbevis finns under:
Examen