Psykologi spänner genom sina olika teoretiska infallsvinklar över olika vetenskapliga perspektiv och ideal.

Studiesituation i P-huset

Anställda inom ämnet psykologi

Richard Kowalik

Forskningsassistent| Research assistant

Fara Tabrizi

Doktorand|Doctoral Student

Sidan uppdaterades 2024-01-23