Psykologi spänner genom sina olika teoretiska infallsvinklar över olika vetenskapliga perspektiv och ideal.

Studiesituation i P-huset

Ambitionen är att både förstå, beskriva, förklara och påverka människans tankar, känslor och beteende. Grundläggande områden inom ämnet är bland annat kognitiv psykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi,  utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Psykologiämnet vid Mittuniversitetet är placerat på Campus Östersund. Våra viktigaste program på grundutbildningsnivå är Psykologprogrammet och PA-programmet. Vi ger också magister/masterprogram liksom forskarutbildning i ämnet. Våra fristående kurser ges antingen som rena campuskurser, som "distansanpassade" kurser (med en del samlingar på campus), eller i vissa fall som webbaserade distanskurser.

En stark koppling görs mellan den forskning som bedrivs inom ämnet och undervisningen på olika nivåer.