Psykologi spänner genom sina olika teoretiska infallsvinklar över olika vetenskapliga perspektiv och ideal.

Studiesituation i P-huset