Mittuniversitetet och de globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De 17 hållbarhetsmålen, även kallade Agenda 2030, har förhandlats fram inom FN och formar en gemensam karta som ska vägleda världen till en hållbar utveckling.

Här presenteras ett urval av vad Mittuniversitetet gör inom forskning, utbildning, samverkan och i den egna verksamheten kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). 

   

De Globala målen

UNDP:s sida om de Globala målen 

FN:s sida om de Globala målen (eng)

Kontakt

Nyfiken på att veta mer? Kontakta någon av våra hållbarhetskoordinatorer Catrin Johansson och Sepideh Razavi.

Kontakt

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-142 88 04

Sepideh Razavi

Koordinator|Coordinator

010-142 85 42