Mittuniversitetet och de globala målen

Globala målen formar den gemensamma agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. De 17 hållbarhetsmålen, även kallade Agenda 2030, har förhandlats fram inom FN och bildar en gemensam karta som ska vägleda världen mot en hållbar utveckling.

De Globala målen

Sidan uppdaterades 2023-11-24