Mittuniversitetet och de globala målen

Globala målen formar den gemensamma agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. De 17 hållbarhetsmålen, även kallade Agenda 2030, har förhandlats fram inom FN och bildar en gemensam karta som ska vägleda världen mot en hållbar utveckling.

Här presenteras ett urval av vad Mittuniversitetet gör inom forskning, utbildning, samverkan och i den egna verksamheten kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). 

                                                                           

De Globala målen

UNDP:s sida om de Globala målen 

FN:s sida om de Globala målen (eng)

Nyfiken på att veta mer? Kontakta någon av våra hållbarhetskoordinatorer 

Kontakt

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804

Sepideh Razavi

Koordinator|Coordinator

010-1428542