Maskinteknik

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MASKINTEKNIK. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 13 svenska sidor och 10 engelska sidor som är taggade med MASKINTEKNIK. Innehållet kan variera beroende på språk.

Ny teknik lyfter fram tekniken i OS

Idag handlar förberedelserna inför OS om mer än stenhårda fys-pass, kostlära och mental träning. De senaste åren har utvecklingen inom sportteknologi...

Försvarets avveckling banade väg för forskning inom 3D-print

För tio år sedan köpte Mittuniversitetet in en 3D-printer för sju miljoner kronor. Det gav forskarna unika möjligheter, och ett försprång mot resten av...

Arcam och Mittuniversitetet tecknar nytt samarbetsavtal

Mittuniversitetet har tecknat ett kompetenskontrakt med ett av världens främsta företag inom additiv tillverkning, Arcam EBM. Avtalet ger Arcam tillgång...

EBM komponenter kan bygga fusionsreaktor

Komponenter som behövs för att bygga fusionsreaktorn i Frankrike kan framgångsrikt tillverkas med hjälp av EBM metoden, det redovisade Andrey Koptyug...

 • Tillämpad mekanik

  16 november - 2017

  Labbet för tillämpad mekanik är ett flexibelt labb där vi konstruerar anpassade testriggar och utför avancerad mätning för att mäta hur olika mekaniska...

 • Tekniken som kan öppna dörren för fusionsenergin

  30 september - 2016

  Additiv tillverkning är på väg att revolutionera industrin. Genom tekniken kan avancerade komponenter som förut var svåra och dyra att tillverka tas fram på...

 • INNOKOMP

  16 november - 2017

  Projekt Innovativ pulverbaserad komponentteknologi, INNOKOMP, fokuserar på pulver, en grön teknik, som råmaterial för vidareförädling. En del av...

 • Amorfa metaller

  16 november - 2017

  Projektet syftar till att additivt framställa så kallade amorfa metaller. Dessa typer av metaller har en hållbarhet som vida överträffar de...

 • Sports Tech Innovation Initiative

  16 november - 2017

  Sports Tech Innovation Initiative – STII, är en gemensam satsning av Mittuniversitetet och näringslivet som ska stärka förnyelseförmågan och konkurrenskraf...

 • Forskning skapar nya företag

  01 juli - 2016

  AIM Sweden AB är det senaste av nya spin-off företag sprunget ur forskning och unik spetskompetens vid Mittuniversitetet. Här tillverkas det med hjälp...

 • Additiv tillverkning

  16 november - 2017

  Labbet för additiv tillverkning gör det möjligt att skapa avancerade komponenter i en rad olika material från en 3D-modell i datorn, komplexa geometrier...

 • Vindtunnel

  16 november - 2017

  I vindtunneln finns ett av de största rullbanden i världen, en enorm fläkt och avancerad klimatfunktion vilket möjliggör forskning och tester av olika...

 • Materialprovning

  16 november - 2017

  Labbet för materialprovning är en unik testmiljö och viktig resurs för såväl tillverkande företag som forskning och utbildning inom sportteknologi. Här...