Våra projekt

Spara favorit 7 sep september 2017

Här finner du våra aktuella projekt på avdelningen för psykologi.

Våra projekt

AMIR

AMIR

I ett samarbete med Region JH har vi på avdelningen för Psykologi vid Mittuniversitetet utvecklat en kostnadseffektiv modell för tidig bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

BECaUSE - Förändring av beteende mot en hållbar livsstil

Förändring av beteende mot en hållbar livsstil – intervention för minskad energianvändning i bostäder (BECaUSE)

Examensarbete

Demokratiska dilemman inom smågruppers beslutsfattande

Detta forskningsprojekt består av ett antal experiment som studerar olika demokratiska dilemman som kan uppstå när grupper fattar beslut.

Emotions in wildlife management

I en grupp av psykologi- och biologiforskare sätter vi fokus på emotion och miljöpsykologi inom viltvårdsförvaltningen.

tivoli karusell

Ex-Track: Besökares upplevelser och rörelsemönster i temaparker

I detta projekt studerar hur människor rör sig under sina besök i temaparker, samtidigt som de kan registrera sina upplevelser.

Förlossningsrelaterad rädsla och oro bland gravida

Denna studie syftar till att öka vår förståelse för psykologiska faktorer som bidrar till uppkomst och vidmakthållande av förlossningsrädsla bland gravida kvinnor.

pratbubbla språk

Language Lab

Language Lab är en forskningsgrupp som undersöker olika aspekter av språkkognition och psykolingvistik.

politik politics

Politisk psykologi – Demokrati, inflytande och urval

Detta projekt syftar till att studera olika demokratiska utmaningar och företeelser inom det politiska beslutsfattandet

Medarbetare

Tät.nu

Utvärdering av Internetgiven KBT vid urininkontinens hos kvinnor

Hålla i handen

U-CARE Gravid: Utvärdering av Internetgiven KBT vid förlossningsrädsla

I detta projekt jämförs internetgiven kognitiv beteendeterapi med standardvård vid förlossningsrädsla (samtal med barnmorska vid sk Auroramottagning).

Varm och inkompetent eller kall och kompetent – om stereotyper, fördomar och diskriminering

När vi ställs inför att göra bedömningar av andra människor är det två frågor vi ställer oss: är denne vän eller fiende, dvs är den varm och trevlig eller kall och otrevlig? Och vad kan den åstadkomma, dvs vilken kompetens har den?