Nyfiken på att studera utomlands?

Mittuniversitetet är ett internationellt universitet. Det kan du som student dra nytta av. Möjligheterna till att skaffa sig internationell erfarenhet är många. En möjlighet som erbjuds är utlandsstudier. 

Genom utlandsstudier har du möjlighet att:

  • skaffa nya kunskaper inför arbetslivet
  • få ett vassare CV med internationell erfarenhet
  • utveckla dina språkkunskaper
  • få en ökad omvärldsförståelse
  • bygga nätverk och knyta internationella kontakter
  • få minnen för livet

       

 

Hur fungerar det?

turismvetenskap

Beroende på vilket program du väljer att läsa finns olika möjligheter till studier eller praktik utomlands. Det är bra om du tidigt börjar utforska när en utlandsperiod passar in i just din utbildning och vilka möjligheter som passar just dig.

Ansökningsprocess och stipendier

Vart kan jag åka?

Gamla bildbanksbilder

Mittuniversitetet samarbetar med ett stort antal universitet och högskolor utomlands. Med vissa lärosäten sluts även särskilda avtal som gör att du som student kan vistas en tid vid ett värduniversitet någonstans i världen.

Sök i vår databas

Andra internationella möjligheter

Internationella studenter, G-huset, Östersund

Mittuniversitetet erbjuder även vissa möjligheter till att plugga kortare perioder utomlands. Vi har också lärare och studenter från hela världen på campus. Du kan själv bli fadder åt en student från ett annat land.

Läs mer om dina möjligheter

Vem kan jag kontakta?

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Vid varje avdelning finns en internationella kontaktperson som kan berätta vad som passar just din utbildning. Du kan även kontakta International Relations Office för allmän information.

Välkommen att kontakta oss

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av