Industridesign

Vår värld står ständigt inför nya utmaningar där produkter och tjänster måste utvecklas för att möta nya problem. För industridesignern är problem något man alltid ställs inför och det ses aldrig som ett hinder. Med noga genomtänkta analysmetoder och kunskaper om människor och teknik så löser man designproblemen systematiskt. Dessutom ingår det i yrket att alltid utmana dagens lösningar. Vi måste alltid ställa oss frågan: Kan man göra det på ett annat sätt?

Höstterminen 2022

room Campus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-E2661

Sista anmälan: 19 april 2022

Under utbildningen får du arbeta med formgivning anpassad efter industrins behov. Det innebär en design som är resultatet av en strategisk arbetsprocess, där målet är att skapa en funktionell form för industriell tillverkning.

En industridesigners arbetsuppgifter kan vara väldigt varierande och utbildningen består därför av ett brett spektrum av kurser, både inom det humanistiska och det tekniska området. En stor del av arbetet består av att analysera problem och därefter ta fram en bra lösning utifrån studier av hur vi människor fungerar och agerar i olika situationer. Utbildningen innefattar därför såväl teoretiska som praktiska uppgifter och ger dig goda kunskaper om själva skapandeprocessen av en funktionell form.

Det första årets kurser ger dig de grundläggande verktyg du behöver för att utveckla din förmåga inom skissteknik, formstudier, datorteknik, kommunikation, konstnärlighet samt kreativitet. Det andra året utökas med teoretiska specialämnen som designmetodik, ergonomi, produktionsmetoder, konstruktionsmetoder och miljöanpassad produktutveckling. Under det tredje året läser du bland annat kurser om hur man designar en tjänst och hur man skapar inkluderande lösningar samt fortsätter fördjupningen i designmetodik i olika samverkansprojekt med företag, organisationer eller myndigheter.

Utbildningen avslutas genom det stora examensarbetet som ska drivas individuellt av dig som student och i samarbete med ett externt företag eller organisation.

Eftersom design hela tiden får en ökad betydelse vid produktutformning blir dina kunskaper efterfrågade på arbetsmarknaden

Lyssna på på vår podd

Min karriär: Från Industridesign ut i arbetslivet. Anna och Sara berättar

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Förkunskaper)

Urval

Platserna på programmet fördelas baserat på arbetsprov (50 %), betyg (25 %), högskoleprov (25 %).

Anmälan öppnar den 15 mars och du kan ansöka fram till den 15 april på antagning.se.

För urvalsgruppen ”arbetsprov” så är hemuppgiften obligatorisk och finns att hitta på hemsidan www.miun.se/industridesign/arbetsprover. Du kan också beställa uppgiften och få mer information om utbildningen av programansvarig Johanna Henriksson, johanna.henriksson@miun.se.

Arbetsprovet består av två komponenter; obligatorisk hemuppgift samt fria övriga arbetsprover.
Hemuppgiften består av två uppgifter som innehåller ett problem. Den första ska lösas med skissteknik och den andra löses med valfri visualiseringsteknik. Vi tittar och bedömer bland annat den sökandes visualiseringsteknik samt problemlösningsförmåga.

Hemuppgift och eventuella övriga arbetsprover skickar du via e-post till följande adress senast den 15 april 2022: veronica.norman@miun.se.

Övriga fria arbetsprover är inte obligatoriska men kan vara meriterande och därigenom öka dina chanser att bli antagen.

De kan bestå av:
- Designskisser, teckningar, målningar i valfri teknik.
- Fotografier av produktmodeller, prototyper, skulpturer.
- Utskrift av digitala alster såsom modeller eller annat skapat i datormiljö.
- Annat relevant.

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet industridesign, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Industrial Design.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med produktutveckling som industridesigner. Eftersom design hela tiden får en ökad betydelse vid produktutformning blir dina kunskaper efterfrågade på arbetsmarknaden, antingen som anställd eller i eget företag.

Arbetslivskontakt

Vi har ett nära samarbete med industridesignbranschen, vilket gör att du under hela utbildningen får möta yrkesverksamma i kurser, vid föreläsningar och under praktiken. Vidare genomförs det frekvent samarbetsprojekt med externa företag där studenterna tränas i att arbeta med designprocessen under handledning av erfarna industridesigner.

En hel maskinverkstad står till vårt förfogande så det är fritt fram att skapa vad vi vill egentligen.

Läs hela intervjun med Muzammil Aslam

"...man måste inse att direkt efter studierna har man liten eller ingen arbetserfarenhet, så man måste absorbera allt man kan från mer erfarna personer i sin bransch"

Läs hela intervjun med Sindre Klepp

Framförallt så har utbildningen gett mig självförtroendet att lita på min kompetens genom hela designprocessen

Läs hela intervjun med Mona Nilsson-Wärdell

Jag har alltid gillat att vara kreativ och just därför kändes programmet industridesign rätt för mig!

Läs hela intervjun med Emil Söderlund

Filmer om utbildningen

Design campus r-huset

Studentliv och rundvandring med Märta Kärrman

Design verkstan Janne Lövgren Torsten Westerlund

Verkstan med Janne Lövgren och Torsten Westerlund

3D modellering Maja Olofsson Design open

3D-modellering med Maja Olofsson

Industridesign
Industridesign
Industridesign
Industridesign
Industridesign
Undervisning industridesign
Industridesign
Industridesign

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller