Hitta ditt välkomstbrev

Spara favorit 3 maj maj 2019

När du blivit antagen på en utbildning kan du läsa ditt välkomstbrev.

I välkomstbrevet hittar du allmän information inför dina studier som till exempel litteraturlistor med mera. 

Alla välkomstbrev hittar du nedan och du kan också använda sökrutan.

Exempel kurs: Du är antagen till Nationalekonomi GR (A), Introduktion till skandinavisk ekonomi, 7,5 hp. Använd söken eller scrolla ner (förbi programmen) till Nationalekonomi och tryck på plustecknet för att hitta din kurs. 

Exempel program: Du är antagen till Idrottsvetenskapligt program. Scrolla ner till Idrottsvetenskapligt program eller använd söken.

Skriv in anmälningskod, program/kurskod eller programmets/kursens namn.

Brev för specialistsjuksköterskeutbildning

Välkomstbrev kurser

Företagsekonomi  
Namn Anmälningskod Kurskod
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp L2070 FÖ007A
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp L4080 FÖ007A
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp L7050 FÖ092G
Företagsekonomi GR (A), Ledning i projekt, 7,5 hp L7019 FÖ119G
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp L7040 FÖ032G
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp L4170 FÖ097G
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp L2140 FÖ097G
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp L7030 FÖ085G
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp L2130 FÖ085G
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp L4160 FÖ085G
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp L4130 FÖ116G
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp L4120 FÖ020G
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp L2100 FÖ020G
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp L7010 FÖ099G
Historia  
Namn Anmälningskod Kurskod
Historia AV, Självständigt arbete. Kompletterande pedagogisk utbildning. Ämneslärare åk 7-9 och gymnasielärare, 15 hp M2819 HI020A
Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp M2049 HI057G
Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp M2149 HI061G
Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp M2099 HI051G
Historia GR (A), Karolinsk krigföring, 7,5 hp M2119 HI058G
Historia GR (A), Kriminalitetshistoria, 7,5 hp M2089 HI039G
Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp M2129 HI008G
Historia GR (A), Museet som lärmiljö: didaktiska perspektiv, 7,5 hp M2139 HI063G
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp M2109 HI056G
Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp M2059 HI030G
Historia GR (A), Utbildningshistoria, 7,5 hp M2039 HI055G
Historia GR (B), Den föreställda nationen: historia, identitet, minnen och monument, 7,5 hp M2079 HI054G
Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp M2069 HI048G
Psykologi  
Namn Anmälningskod Kurskod
Psykologi AV, Emotion och biologi, 7,5 hp P4160 PS059A
Psychology, MA, The Biology of Emotions, 7.5 credits P4X70 PS059A
Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp P4040 PS055A
Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp P4X60 PS055A
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp P4060 PS110G
Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp P4X72 PS094G
Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp P4029 PS118G
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp P4090 PS059G
Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp P4X54 PS093G
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp P4180 PS115G
Psykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp P4190 PS114G