Hitta ditt välkomstbrev

Spara favorit 17 apr april 2019

När du blivit antagen på en utbildning kan du läsa ditt välkomstbrev.

I välkomstbrevet hittar du allmän information inför dina studier som till exempel litteraturlistor med mera. 

Alla välkomstbrev hittar du nedan och du kan också använda sökrutan.

Exempel kurs: Du är antagen till Nationalekonomi GR (A), Introduktion till skandinavisk ekonomi, 7,5 hp. Använd söken eller scrolla ner (förbi programmen) till Nationalekonomi och tryck på plustecknet för att hitta din kurs. 

Exempel program: Du är antagen till Idrottsvetenskapligt program. Scrolla ner till Idrottsvetenskapligt program eller använd söken.

Skriv in anmälningskod, program/kurskod eller programmets/kursens namn.

Brev för specialistsjuksköterskeutbildning

Välkomstbrev kurser

Engelska  
Namn Anmälningskod Kurskod
Engelska AV, Engelska för grundlärare åk 4-6. Självständigt arbete., 15 hp M2980 EN016A
Engelska AV, Examensarbete, 30 hp M2710 EN005A
Engelska GR (A), 30 hp M2030 EN001G
Engelska GR (A), 30 hp M2040 EN001G
English BA (A), 30 credits M2X90 EN001G
Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp M2070 EN002G
English BA (A), Business Writing, 7,5 Credits M2X94 EN002G
Engelska GR (A), Engelska för förskoleklass och åk 1-3, 15 hp M2720 EN018G
Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp M7070 EN003U
Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp M2730 EN017G
Engelska GR (A), Engelska II för grundlärare åk 4-6, 15 hp M2740 EN016G
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp M2050 EN022G
Engelska GR (A), Muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp M2750 EN023G
Engelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp M2760 EN015G
Engelska GR (B), 30 hp M2100 EN006G
Engelska GR (B), 30 hp M2090 EN006G
English BA (B), 30 Credits M2X96 EN006G
Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp M2770 EN020G
Engelska GR (C), 30 hp M2080 EN008G
Folkhälsovetenskap  
Namn Anmälningskod Kurskod
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp N2030 FH010A
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp N2060 FH022A
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp N2040 FH006A
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp N2X80 FH006A
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp N2080 FH002G
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp N2150 FH026G
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp N2160 FH025G
Folkhälsovetenskap GR (B), Supervised Internship, 7,5 hp N2X00 FH014G
Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp N2070 FH015G
Företagsekonomi  
Namn Anmälningskod Kurskod
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp L2090 FÖ022A
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp L4100 FÖ022A
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp L2080 FÖ025A
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp L4090 FÖ025A
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp L2070 FÖ007A
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp L4080 FÖ007A
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp L2051 FÖ020A
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp L4111 FÖ020A
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp L7050 FÖ092G
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp L7070 FÖ091G
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp L7040 FÖ032G
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp L2181 FÖ032G
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp L4231 FÖ032G
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp L7060 FÖ118G
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp L7080 FÖ117G
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp L7090 FÖ095G
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp L2200 FÖ095G
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp L4190 FÖ095G
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp L2150 FÖ096G
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp L4180 FÖ096G
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp L2140 FÖ097G
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp L4170 FÖ097G
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp L7030 FÖ085G
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp L2130 FÖ085G
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp L4160 FÖ085G
Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp L4140 FÖ014G
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp L4130 FÖ116G
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp L2100 FÖ020G
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp L4120 FÖ020G
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp L7010 FÖ099G
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar, 7,5 hp L2111 FÖ125G
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp L7020 FÖ098G
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster, 7,5 hp L2120 FÖ122G
Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp L4150 FÖ109G
Företagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp L2101 FÖ101G
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring, 7,5 hp L2110 FÖ123G
Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp L4040 SAM002
Historia  
Namn Anmälningskod Kurskod
Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp M2160 HI015A
Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp M2150 HI001A
Historia AV, Självständigt arbete för grundlärare åk 4-6, 15 hp M2880 HI021A
Historia GR (A), 30 hp M2180 HI001G
Historia GR (A), 30 hp M2540 HI001G
Historia GR (A), 30 hp M2540 HI001G
Historia GR (A), Historia och Religionsvetenskap för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp M2780 HI041G
Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp M2170 HI056G
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp M7060 HI005U
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp M7050 HI006U
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp M2550 HI017G
Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp M2790 HI035G
Historia GR (B), 30 hp M2560 HI002G
Historia GR (B), 30 hp M2570 HI002G
Historia GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp M3832 HI064G
Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp M2900 HI036G
Historia GR (C), 30 hp M2590 HI004G
Idrottsvetenskap  
Namn Anmälningskod Kurskod
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp N4200 IV010A
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp N4X90 IV010A
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp N4210 IV009A
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp N4120 IV012G
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära, 7,5 hp N4100 IV044G
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I, 7,5 hp N4110 IV036G
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter, 7,5 hp N4160 IV059G
Sport Science Ba (A), Science and Practice in Ski Sports, 7,5 credits N4X78 IV059G
Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott, 7,5 hp N4130 IV056G
Sport Science BA (B), Nutrition with a focus on sport, 7.5 credits N4X80 IV056G
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap, 7,5 hp N4140 IV046G
Idrottsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp N4290 IV054G
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp N4150 IV060G
Kulturgeografi  
Namn Anmälningskod Kurskod
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp S4360 KG031G
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp S4380 KG032G
Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp S4470 KG035G
Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp S4480 KG036G
Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp S4350 KG041G
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp S4400 KG042G
Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp S4340 KG045G
Matematik  
Namn Anmälningskod Kurskod
Matematik AV, Integrationsteori, 7,5 hp K2150 MA021A
Matematik AV, Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp K2820 MA028A
Matematik AV, Självständigt arbete för grundlärare åk 4-6, 15 hp K2830 MA029A
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, 6 hp K2220 MA129G
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, 7,5 hp K2030 MA130G
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp H4121 MA135G
Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp H4111 MA135G
Matematik GR (A), Integralkalkyl, 7,5 hp K2040 MA132G
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp H4060 MA072G
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp H4070 MA072G
Matematik GR (B), Kryptografi, 7,5 hp K2020 MA080G
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik, 7,5 hp K2050 MA097G
Tekniskt baspaket BE, 15 hp K4050 EKE003
Tekniskt baspaket BE, 15 hp K2070 EKE003
Pedagogik  
Namn Anmälningskod Kurskod
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp T2220 PE035A
Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp T2100 PE041A
Pedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp T2110 PE042A
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp T2140 PE024A
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp T2280 PE031A
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp T2310 PE033A
Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp T2180 PE178G
Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik II och Bild samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, 30 hp T2240 PE170G
Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp T2250 PE179G
Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp T2410 PE110G
Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp T2420 PE112G
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp T2120 PE160G
Pedagogik GR (A), Musik och rytm i förskolan, 7,5 hp T2330 PE100G
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp T4070 PE063G
Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp T2130 PE077G
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare, 15 hp T2150 PE094G
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare, 15 hp T4030 PE094G
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i F-3, 7,5 hp T2260 PE152G
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i åk 4-6, 7,5 hp T2290 PE154G
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp T2270 PE124G
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp T2300 PE128G
Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp T2350 PE098G
Pedagogik GR (C), Självständigt arbete för förskollärare, 15 hp T2360 PE099G
Pedagogik GR (C), Självständigt arbete för grundlärare i fritidshem, 15 hp T2520 PE121G
Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Förskollärare, 15 hp T2370 PE096G
Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare fritidshem, 15 hp T2510 PE120G
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i F-3, 15 hp T2560 PE127G
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i åk 4-6, 15 hp T2570 PE131G
Psykologi  
Namn Anmälningskod Kurskod
Psykologi AV, Emotion och biologi, 7,5 hp P4160 PS059A
Psychology, MA, The Biology of Emotions, 7.5 credits P4X70 PS059A
Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp P4040 PS055A
Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp P4X60 PS055A
Psychology, MA, Emotion Development, 7.5 credits P4120 PS057A
Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp P4140 PS058A
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp P4060 PS110G
Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp P4070 PS101G
Psykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp P4X72 PS094G
Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp P4080 PS105G
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp P4090 PS059G
Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp P4X54 PS093G
Psykologi GR (B), 30 hp P4050 PS078G
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp P4200 PS117G
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp P4180 PS115G
Psykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp P4190 PS114G
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi II, för psykologprogrammet, 7,5 hp P4610 PS097G
Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp P4110 PS086G
Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp P4100 PS086G
Rehabiliteringsvetenskap  
Namn Anmälningskod Kurskod
Rehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa, 7,5 hp N4090 RH023A
Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp N7040 RH006A
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp N7180 RH024A
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp N4X36 RH025A
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp N4340 RH025A
Turismvetenskap  
Namn Anmälningskod Kurskod
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp S4060 TR011A
Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp S4051 TR012A
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp S4081 TR054G
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism, 7,5 hp S4190 TR043G
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser, 7,5 hp S4210 TR044G
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp S4170 TR058G
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp S4220 TR057G
Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp S4200 TR063G
Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp S4230 TR064G
Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp S4070 TR071G