Hitta ditt välkomstbrev

Spara favorit 4 dec december 2017

När du blivit antagen på en utbildning kan du läsa ditt välkomstbrev.

 I välkomstbrevet hittar du allmän information inför dina studier som till exempel litteraturlistor med mera. 

Alla välkomstbrev hittar du nedan och du kan också använda sökrutan.

Exempel kurs: Du är antagen till Nationalekonomi GR (A), Introduktion till skandinavisk ekonomi, 7,5 hp. Använd söken eller scrolla ner (förbi programmen) till Nationalekonomi och tryck på plustecknet för att hitta din kurs. 

Exempel program: Du är antagen till Idrottsvetenskapligt program. Scrolla ner till Idrottsvetenskapligt program eller använd söken.

Skriv in anmälningskod, program/kurskod eller programmets/kursens namn.

Välkomstbrev kurser

Engelska  
Namn Anmälningskod Kurskod
Engelska AV, Examensarbete, 30 hp M2530 EN005A
Engelska GR (A), 30 hp M2450 EN001G
Engelska GR (A), 30 hp M2460 EN001G
English BA (A), 30 credits M2X32 EN001G
Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp M2500 EN002G
English BA (A), Business Writing, 7,5 Credits M2X30 EN002G
Engelska GR (A), Engelska för förskoleklass och åk 1-3, 15 hp M3070 EN018G
Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp M7030 EN003U
Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp M3110 EN017G
Engelska GR (A), Engelska II för grundlärare åk 4-6, 15 hp M3130 EN016G
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp M2520 EN022G
Engelska GR (A), Muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp M3170 EN023G
Engelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp M2940 EN015G
Engelska GR (B), 30 hp M2470 EN006G
Engelska GR (B), 30 hp M2480 EN006G
English BA (B), 30 Credits M3X90 EN006G
Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp M2930 EN020G
Engelska GR (C), 30 hp M2490 EN008G
Företagsekonomi  
Namn Anmälningskod Kurskod
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp L2250 FÖ022A
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp L4320 FÖ022A
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp L2310 FÖ025A
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp L4360 FÖ025A
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp L2230 FÖ007A
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp L4300 FÖ007A
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp L7140 FÖ092G
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp L7130 FÖ091G
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp L4681 FÖ032G
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp L7110 FÖ032G
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp L2441 FÖ032G
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp L7190 FÖ118G
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp L7180 FÖ117G
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp L4330 FÖ095G
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp L7150 FÖ095G
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp L2280 FÖ095G
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp L2290 FÖ096G
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp L4340 FÖ096G
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp L4350 FÖ097G
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp L2300 FÖ097G
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp L2240 FÖ085G
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp L4310 FÖ085G
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp L7120 FÖ085G
Företagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp L4280 FÖ014G
Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp L4380 FÖ116G
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp L4290 FÖ020G
Företagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp L2220 FÖ020G
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp L7170 FÖ099G
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp L7160 FÖ098G
Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster, 7,5 hp L2330 FÖ122G
Företagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp L4370 FÖ109G
Företagsekonomi GR (C), Risk och försäkring, 7,5 hp L2340 FÖ123G
Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp L4240 SAM001
Historia  
Namn Anmälningskod Kurskod
Historia AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp M2300 HI015A
Historia AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp M2310 HI001A
Historia GR (A), 30 hp M2330 HI001G
Historia GR (A), 30 hp M2320 HI001G
Historia GR (A), Historia och Religionsvetenskap för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp M3080 HI041G
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp M7010 HI005U
Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp M2380 HI031G
Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp M3050 HI035G
Historia GR (B), 30 hp M2350 HI002G
Historia GR (B), 30 hp M2340 HI002G
Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp M3060 HI036G
Historia GR (C), 30 hp M2370 HI004G
Idrottsvetenskap  
Namn Anmälningskod Kurskod
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp N4040 IV010A
Idrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp N4220 IV009A
Idrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp N4050 IV012G
Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära, 7,5 hp N4060 IV044G
Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I, 7,5 hp N4180 IV036G
Idrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter, 7,5 hp N4030 IV059G
Sport Science BA (B), Nutrition with a focus on sport, 7.5 credits N4070 IV056G
Sport Science BA (B), Nutrition with a focus on sport, 7.5 credits N4X74 IV056G
Idrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap, 7,5 hp N4170 IV046G
Idrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp N4190 IV060G
Kulturgeografi  
Namn Anmälningskod Kurskod
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp S4090 KG031G
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp S4100 KG033G
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp S4110 KG032G
Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp S4120 KG034G
Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp S4140 KG035G
Kulturgeografi GR (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp S4050 KG040G
Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp S4080 KG041G
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp S4130 KG042G
Matematik  
Namn Anmälningskod Kurskod
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, 6 hp K2250 MA129G
Matematik GR (A), Differentialkalkyl, 7,5 hp K2010 MA130G
Matematik GR (A), Integralkalkyl, 6 hp K2280 MA131G
Matematik GR (A), Integralkalkyl, 7,5 hp K2110 MA132G
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp H4160 MA072G
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp H4170 MA072G
Matematik GR (B), Kryptografi, 7,5 hp K2120 MA080G
Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik, 7,5 hp K2160 MA097G
Tekniskt baspaket BE, 15 hp K2240 EKE003
Tekniskt baspaket BE, 15 hp K4010 EKE003
Pedagogik  
Namn Anmälningskod Kurskod
Pedagogik AV, Entreprenörskap och utbildning, 7,5 hp T2990 PE020A
Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp T3010 PE029A
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp T3020 PE035A
Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp T3030 PE041A
Pedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp T3040 PE042A
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp T3050 PE024A
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp T3200 PE031A
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp T3240 PE033A
Pedagogik GR (A), Bild i förskolan, 7,5 hp T4060 PE091G
Pedagogik GR (A), Bild i förskolan, 7,5 hp T3340 PE091G
Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp T2020 PE178G
Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp T2740 PE110G
Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp T2750 PE112G
Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 30 hp T3270 PE133G
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp T3060 PE160G
Pedagogik GR (A), Pedagogik i teori och förskolans praktik I, 7,5 hp T3330 PE140G
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp T4010 PE063G
Pedagogik GR (A), Tal-, läs- och skrivutveckling hos förskolebarn, 7,5 hp T3370 PE143G
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare, 15 hp T3400 PE094G
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i F-3, 7,5 hp T3170 PE152G
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i åk 4-6, 7,5 hp T3220 PE154G
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp T3190 PE124G
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp T3230 PE128G
Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp T3470 PE098G
Pedagogik GR (C), Självständigt arbete för förskollärare, 15 hp T3510 PE099G
Pedagogik GR (C), Självständigt arbete för grundlärare i fritidshem, 15 hp T3160 PE121G
Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Förskollärare, 15 hp T3500 PE096G
Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare fritidshem, 15 hp T3150 PE120G
Psykologi  
Namn Anmälningskod Kurskod
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp P4020 PS110G
Psykologi GR (A), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp P4330 PS109G
Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp P4390 PS101G
Psykologi GR (A), Klinisk psykologi, 7,5 hp P4380 PS060G
Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp P4370 PS105G
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp P4360 PS059G
Psykologi GR (B), 30 hp P4010 PS078G
Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp P4340 PS086G
Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp P4350 PS086G
Svenska språket  
Namn Anmälningskod Kurskod
Svenska språket GR (A), 30 hp M2400 SV005G
Svenska språket GR (A), 30 hp M2410 SV005G
Svenska språket GR (A), Svenska för lärare i år 4-6, 1-30. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp M7020 SV019U
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp M4010 SV003G
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4, 7,5 hp M4040 SV004G
Svenska språket GR (B), 30 hp M2420 SV009G
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp M2440 SV008G
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B3, 7,5 hp M3741 SV027G
Svenska språket GR (C), 30 hp M2430 SV013G
Turismvetenskap  
Namn Anmälningskod Kurskod
Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp S4160 TR011A
Turismvetenskap GR (A), Kulturturism, 7,5 hp S4280 TR043G
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp S4300 TR065G
Turismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser, 7,5 hp S4330 TR044G
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp S4260 TR058G
Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp S4270 TR056G
Turismvetenskap GR (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp S4250 TR062G
Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp S4290 TR063G
Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp S4310 TR064G

Vi finns här för dig!

Studenter på Campus Östersund

Välkommen till oss!

Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Både om du flyttat långt hemifrån, eller kommer från regionen, får du snabbt många nya vänner under insparksperioden. Insparksperioden är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student.

Läs mer om insparksperioden och välkomstdagen för dig som är ny student