Digital Databas för Nationella Prov

Projektets syfte är att utveckla en sökbar digital databas bestående av gamla nationella prov (inklusive elevers svar och lärarbedömningar) för kompetensutveckling vad det gäller elevbedömning och betygsättning. Projektet bedrivs i samarbete med kommunala och fristående skolor i Sundsvalls kommun.

hand, skriver, test, prov

Fakta

Projektperiod

211101-241130

Projektledare

Irina Shaw

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Projektmedlemmar

Rachel Allan

Universitetslektor|Senior Lecturer

Sidan uppdaterades 2024-03-05