Sara Nyhlen

Spara favorit Skriv ut

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nyhlén, S. & Giritli Nygren, K. (2016). The home care principle in everyday making of elderly care in everyday making of eldercare policy in rural Sweden. Policy and politics (Print), vol. 44: 3, ss. 427-439.  

Lidén, G. , Nyhlén, J. & Nyhlén, S. (2015). Forced cooperation from above : The case of Sweden's establishment reform. Policy Studies, vol. 36: 5, ss. 468-486.  

Doktorsavhandlingar

Nyhlén, S. (2013). Regionalpolitik i förändring : en fallstudie av regionalpolitikens aktörer och former i Åre kommun. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 139)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2016). Femininitet och agens i nyliberala styrningsnätverk. I Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Makadam Förlag.

Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2016). Artikulationer av femininitet, politiska subjekt och agens i neoliberala styrningsnätverk. I Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Stockholm : Makadam Förlag.

Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Mitchell, C. & Nyhlén, S. (2015). Studying the intersections of rurality, gender and violence against girls and young women: : An urgent matter in both the Global North and the Global South. I Being young in a neoliberal time : Transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 109-120.  

Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2015). Tärandets kartografi : styrningsrelationer med betydelse för arbetsmiljö i glesbygdens äldreomsorg. I Sprickor, öppningar & krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 49-68.  

Nyhlén, S. & Giritli Nygren, K. (2015). Lokalt beslutsfattande inom äldreomsorgen. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur. S. 95-109.

Bolin, N. , Olausson, P. M. & Nyhlén, S. (2015). Lokalt beslutsfattande - avslutande reflektioner. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur. S. 169-176.

Nyhlén, S. , Bolin, N. & Olausson, P. M. (2015). Att studera lokalt beslutsfattande. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur. S. 73-77.

Olausson, P. M. , Nyhlén, S. & Bolin, N. (2015). Lokalt beslutsfattande - en introduktion. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur. S. 11-20.

Nyhlén, S. , Leipert, B. & Gillander Gådin, K. (2014). Emotional aspects of growing old in rural places: problematizing the use of different methodologies. I Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 175-188.

Söderberg, E. & Nyhlén, S. (2014). Introduction : It would not absorb a single tear. I Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 11-20.  

Nyhlén, S. & Giritli Nygren, K. (2013). The able man and the lucky one : normalizing gendered understandings of agency in regional politics.. I Mobilizing Gender Research : Challenges and strategies. Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet).  

Nyhlén, S. (2013). Politiska- och policyentreprenörer som aktörer i en governancekontext : –vilka implikationer får det?. I Regioner, Regionalism och Entreprenörskap : Festskrift till Marie-Louise von Bergmann Winberg. Mittuniversitetet. S. 105-119.

Nyhlen, S. (2011). Entreprenöriella politiker - en typ av politiskt entreprenörskap. I Politikens entreprenörskap : kreativ problemlösning och förändring. Liber. S. 132-156.

Konferensbidrag

Lidén, G. , Nyhlén, J. & Nyhlén, S. (2016). Challenging Steering : Public and Private relations within Swedish integration policy. Paper presented at the 10th ECPR General Conference, Prag 7-10 September, 2016

Lidén, G. , Nyhlén, J. & Nyhlén, S. (2016). Steering of integration policy : Public Private Relations within the Swedish Case. Paper presented at the 18th Nordic Migration Conference, 11-12 August 2016, Oslo

Lidén, G. , Nyhlén, J. & Nyhlén, S. (2014). Contradictions in government steering : analyzing the Swedish establishment reform. Paper presented at the XVII Nordic Political Science Association Conference, August 12-15, 2014, Gothenburg.

Nyhlén, S. & Giritli Nygren, K. (2013). The Knowing Servant : A Case Study of Political Agents in a Swedish Municipality in the Age of Governance. Paper presented at the 3rd European Conference on Politics and Gender, Barcelona, 21-23 March 2013

Lidén, G. , Nyhlén, J. & Nyhlén, S. (2013). Public and private networks in a multi-level perspective : A case of Swedish migration policy. Paper presented at the the XXII Nordic Municipality Research Conference (NORKOM), November 21-23, Åbo, 2013.  

Nyhlén, S. (2012). Går det så går det. Paper presented at the Nordisk kommunforskarkonferens  

Nyhlén, S. (2012). Regionalpolitikens förändrade former och aktörer. Paper presented at the Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, Växjö, 26-28 september 2012

Nyhlén, S. (2012). Åreprojektet. Paper presented at the Finlandssvenska forskarskolans seminarium Mariehamn 24-25 maj 2012

Rapporter

Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Hörnberg, E. , Lidén, G. , Nyhlén, S. , Sjöberg, I. & Wahlberg, O. (2017). Förstärkt stadsmiljö i Sundvall. Sundsvall : Mid Sweden University  

Ek, J. , Nyhlén, S. & Giritly Nygren, K. (2017). En kartläggning av hur kommuner i Västernorrland hanterar frågan med socialt utsatta EU-medborgare.  

Lindblad-Gidlund, K. , Larsson, A. & Nyhlén, S. (2016). Avstamp : Innovationskraft i offentlig sektor.

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1)  

Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. & Gillander Gådin, K. (2014). Kvarboende vid marknadens ände : Boendeformer, genus och hälsa i regional politik och praktik. Sundsvall : Mittuniversitetet

Samlingsverk (redaktör)

Giritli Nygren, K. (ed.) , Johansson, A. (ed.) , Nyhlen, S. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2016). Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap. (Genusstudier vid Mittuniversitetet 2016:10)

Bolin, N. (ed.) , Nyhlén, S. (ed.) & Olausson, P. M. (ed.) (2015). Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur

Söderberg, E. (ed.) & Nyhlén, S. (ed.) (2014). Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 6)