Employees, sorted by surname

Åsa Danvind

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428704

Fredrik Ståhl

Ställföreträdande prefekt|Assistant head of department

+46 (0)10-1428464

Thomas Granfeldt

Adjungerad Professor |Visiting professor

The page was updated 12/5/2022