Varning för stölder – lås alltid din kontorsdörr när du lämnar rummet!

Den senaste tiden har det skett stölder på kontor, därför en uppmaning till alla medarbetare: Lås alltid din kontorsdörr när du inte har uppsikt över rummet!