Medarbetare

Hej medarbetare!

Du måste "Logga in" för att se din personliga information.

Jag behöver hjälp med min inloggning

Medarbetarinfo

Forskningsstudie om genusbaserad utsatthet i akademin klar

För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en gemensam och nationell forskningsstudie om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Idag presenterades den första rapporten.

2022-05-20

Viktigt att tänka på för dig som är lärare på en sommarkurs 2022

Under veckorna 28-30 kommer vi på Pedagogisk utveckling ha begränsade möjligheter att hjälpa och stödja i frågor som relaterar till pedagogisk utveckling och i Moodle och MiunPlay. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt så ber vi dig därför att kontakta oss i god tid innan din kurs börjar.

2022-05-20

Ny ukrainsk forskare till Mittuniversitetet

KK-stiftelsen har utlyst en satsningen om totalt 50 miljoner kronor över en treårsperiod för att stödja ukrainska forskare. Mittuniversitetet är ett av lärosätena som fått beviljade medel och inom kort välkomnas ytterligare en ukrainsk forskare.

2022-05-20

Nu öppnar anmälan till Miljömålsdagarna 2022

Nu går det att anmäla sig till den nationella konferensen Miljömålsdagarna 2022, som hålls i Sundsvall 7–8 september. Temat är ”Att möjliggöra hållbar grön omställning – tillsammans skapar vi vägar framåt” och flera representanter från Mittuniversitetet medverkar i programmet.

2022-05-19

Sveriges Innovationsriksdag i Sundsvall 18-19 maj

Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks årskonferens som i år håller till i Grönborg. Då samlas Sveriges nationella och regionala aktörer från innovationsmiljöer, politik, näringsliv och akademi.

2022-05-18

Hej, Sebastian Bader!

Vi ställde några frågor till Sebastian Bader, projektledare för HEaD (Higher Education and Digitalisation) som handlar om att öka Mittuniversitetets förmåga att arbeta med teknikstött och livslångt lärande.

2022-05-17

I fokus

Ledningen informerar

Kalender