Gamla bildbanksbilder

Medarbetare

Hej medarbetare!

Logga in för att se din personliga information.
Jag behöver hjälp med min inloggning

Genvägar

Medarbetarinfo

ISDRS endagsbiljett

Välkommen att delta i vår digitala forskningskonferens ISDRS den 13-15 juli. Nu finns också möjlighet att vara med endast en dag. Konferensen genomförs digitalt med Mittuniversitetet som värd. 

2021-05-06

Minnesstund för Göran Fransson

Göran Fransson, gästprofessor vid Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) har avlidit vid en ålder av 53 år. Onsdagen den 12/5 håller vi en minnestund i Zoom.

2021-05-06

Webinar om avtalsförnyelse Erasmus+

I och med årsskiftet har vi gått in i en ny Erasmusperiod som sträcker sig 2021-2027. Ny programperiod betyder att alla Erasmus+ utbytesavtal måste förnyas för att vara giltiga. Vi har fram till årsskiftet 2021/2022 på oss att förnya avtalen för att de ska kunna börja gälla från höstterminen 2022.

2021-05-05

Sök forskningsmedel om distansarbete i samverkan med The Remote Lab

Mittuniversitetet har tecknat ett samverkansavtal med The Remote Lab i Östersund, som är en global kunskaps- och utvecklingsnod för att underlätta för organisationer i omställningen mellan fysisk arbetsplats och arbete på distans. Syftet med avtalet är att stimulera till forskning om distansarbete.

2021-05-05

Extra medel på grund av pandemin

Totalt 10 miljoner kronor kommer att avsättas till institutionerna under 2021 som ett extra tillskott med anledning av pandemin. Dessutom får projektet HEaD 3,3 miljoner kronor.

2021-05-05

Döda träd är fulla liv

En skog består av så mycket mer än en samling träd – den utgörs av alla de levande varelser som befolkar den, inte minst de pyttesmå organismerna. Det är en av anledningarna till att börja värna de få naturskogar som ännu finns kvar, menar biologiforskarna Bengt-Gunnar Jonsson och Jennie Sandström.

2021-05-03

I fokus

Ledningsbloggen

Ledningspodden