Kontaktpersoner och medarbetare

Spara favorit 10 sep september 2019

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Kontaktpersoner

Arbetsintegrerad lärarutbildning
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Saga Dorani
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg

Förskollärare
Programansvarig: Catarina Arvidsson
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Assar Hörnell 
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6 (Sundsvall)
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6 (Jämtland och Västernorrland)
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson

Ämneslärarprogrammet (HSV):
Programansvarig: Helena S Andersson
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU, ämneslärare 7–9 och gymnasiet)
Programansvarig: Lars Sandin
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Åsa Nyberg

Masterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Åsa Nyberg

"Gamla" lärarutbildningar med start före hösten 2011
Programansvarig: Anneli Hansson
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft
Utbildningshandläggare: Åsa Nyberg

Fristående kurser på grundnivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Fristående kurser på avancerad nivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Internationella studenter inom UTV: Sanna Jansson

Ämnen

Bild
Ämnesföreträdare: Annika Hellman

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
Ämnesföreträdare: Lena Boström

Medarbetare, sorterat på efternamn

{{hit.Title}}

{{hit.Title}}

{{hit.MetaData.Title.StringValue}}{{hit.MetaData.AreaOfResponsibility && hit.MetaData.AreaOfResponsibility.StringValue? ' ' + hit.MetaData.AreaOfResponsibility.StringValue : ''}}

{{hit.MetaData.RoomNumber && hit.MetaData.RoomNumber.StringValue ? ((SearchContext.lang == 'sv' ? 'Rum: ' : 'Room: ') + hit.MetaData.RoomNumber.StringValue + ', ') : ''}} {{hit.MetaData.Location.StringValue}}

{{(hit.MetaData.Mobile && hit.MetaData.Mobile.StringValue? hit.MetaData.Mobile.StringValue : '')}} {{(hit.MetaData.TelephoneNumber && hit.MetaData.TelephoneNumber.StringValue? ' ' + hit.MetaData.TelephoneNumber.StringValue : '')}}

{{hit.MetaData.Email.StringValue}}