Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

På Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs flera lärarutbildningsprogram. Här finns också det Beteendevetenskapliga programmet, magister- och masterprogram inom huvudområdet pedagogik. UTV ger också fristående kurser inom ämnen som pedagogik, bild och samhällskunskap.

Kontakt

Lena Ivarsson

Prefekt |Administrative Head of Department

010-142 80 44