Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finner du viktig information som du kommer att behöva inför din vfu. 

Vfu-systemet, registrera vfu-önskemål
All vfu som Mittuniversitetets lärarstudenter gör, administreras via vfu-systemet. På den här sidan loggar du som är lärarstudent in i vfu-systemet och anmäler dig för vfu under bestämda önskeperioder Använd samma inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto. 

Logga in som: 

Kontakta oss!

vfuadmin@miun.se

Vfu-koordinator, övergripande ansvar: Marianne Flyckt Hahlin

Vfu-koordinator, arbetar mot förskollärarprogrammet: Anna Nelding

Vfu-ansvarig för ämneslärarprogrammet: Ingela Gustafsson Norberg

Informations- och utbildningsfilmer:

Instruktioner till filmerna: Riktat till vfu-handledare som arbetar i övningsskola/övningsförskola inom Mittuniversitetets region.

Instruktioner till filmerna: Riktat till vfu-handledare som arbetar utanför Västernorrland, Jämtland & Hälsingland, samt till vfu-handledare som inte arbetar i en övningsskola/övningsförskola i Miuns region. 

Kontakt

Marianne Hahlin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 80 88

Ingela Norberg

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 81 73

Anna Nelding

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 79 83