Spännande läsning om hållbarhet

Hållbarhet går som en röd tråd genom hela Mittuniversitetets verksamhet. I det stora och i det lilla - i vår utbildning och forskning arbetar vi aktivt mot att bygga ett hållbart samhälle och bidra till FN:s globala mål.

hållbarhet

Nyheter relaterade till hållbarhet

Mittuniversitetet vill se riktade satsningar mot norra Sverige

I arbetet med en kommande forsknings- och innovationspolitisk proposition har regeringen bjudit in universitet och högskolor att inkomma med underlag som kan bidra till forsknings- och innovationspolitiken. I Mittuniversitetets svar betonas vikten av satsningar på norra Sverige.

2023-11-01

Hållbart friluftsliv i fokus på branschdag

Den 19 oktober arrangerades Sustainable Outdoor Professionals - årets branschdag för hållbarhet inom sport- och friluftsbranschen på campus Östersund. Mistra Sport & Outdoors var medarrangör och bidrog bland annat med ett pass under rubriken "Att guida mot miljövänlighet".

2023-10-24

Sidan uppdaterades 2023-08-22