Spännande läsning om hållbarhet

Hållbarhet går som en röd tråd genom hela Mittuniversitetets verksamhet. I det stora och i det lilla - i vår utbildning och forskning arbetar vi aktivt mot att bygga ett hållbart samhälle och bidra till FN:s globala mål.

hållbarhet

Nyheter relaterade till hållbarhet

Ny guide till miljömässiga effekter av evenemang

Nu släpper vi en guide för miljömässiga effekter av evenemang. Guiden ska hjälpa beslutsfattare att planera så att framtida evenemang kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturen.

2023-05-15

Samodling av lax och grönsaker kan ge minskad miljöbelastning

Anläggningar som kombinerar vattenbruk och grönsaksodling kan leda till mindre miljöbelastning jämfört med att odla fisk och grönsaker var för sig, visar en studie från Mittuniversitetet. Utsläpp av växthusgaser från odlad lax kan bli upp till fem gånger lägre än vid konventionell odling.

2023-05-09

Sidan uppdaterades 2023-08-22