Natur och miljö

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen NATUR OCH MILJÖ. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 26 svenska sidor och 38 engelska sidor som är taggade med NATUR OCH MILJÖ. Innehållet kan variera beroende på språk. 

Mångmiljonsatsningar på klimatforskning och hållbarhet

Mittuniversitetet gör de närmaste åren stora satsningar på forskning och utveckling inom grön energi, klimatförbättrande åtgärder och miljöteknik. De...

Kommentar: Brandsommaren 2018 och ett missat perspektiv

Lukten av brandrök har varit en påtaglig påminnelse om den katastrof som pågått i de svenska skogarna. Stora ekonomiska värden har gått upp i rök och...

Skogsplantor och ungskog skyddas från älg och sork med giftfria metoder

Matilda Lindmark är doktorand vid Mittuniversitetet. Hon forskar på skogsskador som orsakas av älg och sork. Älg och sork betar gärna på skogsplantor...

Jästsvampar kan bidra till produktion av biodiesel och fettsyror

Projektet GrönaPro handlar om att i labbskala studera och utveckla gröna produkter från skogsindustrin. Målsättningen är att omvandla olika restprodukter...

Visa fler