Digitalisering

Spara favorit
Collection of flat design icons, computer and mobile devices, cloud computing, communication, vector illustration

Digitalisering betyder, i en ursprunglig och kanske föråldrad definition, att något omvandlas från analogt till digitalt för att kunna bearbetas av dator. Utvecklingen har inneburit att begreppet nu samlar frågeställningar från hela samhällets bredd. Mittuniversitetets forskning i området fokuserar både på möjligheter och problem med den snabba tekniska utvecklingen.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen DIGITALISERING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 39 svenska sidor och 41 engelska sidor som är taggade med DIGITALISERING. Innehållet kan variera beroende på språk.

Lärosäten kraftsamlar för att stärka svensk industri

För att hänga med när digitaliseringen ändrar industrins förutsättningar och möjligheter behövs ny kunskap, inspiration och innovation. Nu kraftsamlar...

Globala satellitsystem för taktikanalys av längdskidåkare

Hur en specialanpassad satellitnavigationsenhet kan användas för analys av mikro-farthållningsstrategier och tävlingsprestation i längdskidåkning....

Nya möjligheter för turismforskningen när besöksnäringen digitaliseras

Digitaliseringen pågår på alla områden i samhället och ställer stora krav på destinationer och enskilda företag. Nya digitala tjänster är ofta banbrytande...

Chefer får studenter som mentorer i nytt samarbete

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning och Mittuniversitetet låter studenter och chefer vid myndigheten medverka i ett unikt mentorprogram. I projektet...

Visa fler