Gamla bildbanksbilder

Programsidor för Socionomutbildningen 210 hp

Här finns övergripande information till dig som studerar på socionomutbildningen.

Här hittar du länkar till olika sidor som du kan behöva under din studietid.

Kom ihåg

  • Innan varje kursstart måste du registrera dig via Ladok.
  • Om du under utbildningen måste ta ett studieuppehåll behöver du ansöka om det.
  • Du måste även meddela om du väljer att avbryta dina studier. 

Handledd fältförlagd utbildning (HFU)

Innan du kan gå ut på din HFU ska du fylla i ett formulär:

Ansökningsblankett HFU.docx

 

Kontaktpersoner

Prefekt: Ulrika Danielsson

Pro-prefekt socialt arbete: Ann-Charlotte Andoh-Appia

Studierektor: Helena Hoppstadius

Ämnesansvarig: Majen Espvall

Programansvariga: Magnus Israelsson och Anna-Lena Suorra

Utbildningshandläggare: Maria Sundberg

Programansvariga

Magnus Israelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428283

Anna-Lena Suorra

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428399