Blanketter och mallar

Spara favorit 9 jul juli 2019

På denna sida hittar du blanketter som gäller antagning, utlandsstudier, examen och tillgodoräknanden.

Blanketter för studieuppehåll m.m.

På denna sida hittar du blanketter som gäller antagning, utlandsstudier, examen och tillgodoräknanden.

Antagning

Blanketter för dig som ska söka kurs, program, påbyggnadsutbildning. Anmälan gör du via antagning.se (webbanmälan öppnar ca en månad innan sista anmälningsdag).

 

Utlandsstudier

Blanketter för dig som blivit antagen och ska börja studera utomlands

Mittuniversitetet har samlat alla blanketter som rör utlandsstudier på en sida


Studieuppehåll och studieavbrott på program

Examensbevis

Tillgodoräknanden

Övrigt

Läs mer