Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finner du viktig information som du kommer att behöva inför din vfu. Genom att välja "meny" uppe till vänster hittar du material och mer information.

Vfu-systemet, registrera vfu-önskemål   
All vfu som Mittuniversitetets lärarstudenter gör, administreras via vfu-systemet. På den här sidan loggar du som är lärarstudent in i vfu-systemet och anmäler dig för vfu under bestämda önskeperioder Använd samma inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto. 

Logga in som: 

Kontakta oss!

vfuadmin@miun.se

Vfu-koordinator, övergripande ansvar: Marianne Flyckt Hahlin

Vfu-koordinator, arbetar mot förskollärarprogrammet: Anna Nelding

Vfu-ansvarig för ämneslärarprogrammet: Ingela Gustafsson Norberg

Informations- och utbildningsfilmer:

Instruktioner till filmerna: Riktat till vfu-handledare som arbetar i övningsskola/övningsförskola inom Mittuniversitetets region.

Instruktioner till filmerna: Riktat till vfu-handledare som arbetar utanför Västernorrland, Jämtland & Hälsingland, samt till vfu-handledare som inte arbetar i en övningsskola/övningsförskola i Miuns region. 

Lärarutbildningen

I den här filmen presenteras Mittuniversitetets lärarutbildningar och innebörden av campus-distans.

Vfu-organisationen

Mittuniversitetets lärarutbildning har sitt säte i Sundsvall där lärarutbildningen finns på institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)....

Övningsskolor

Vad är en övningsskola och vad blir viktigt för en väl fungerande praktik vid en övningsskola? Här beskrivs och problematiseras övningsskol...

Ledarskap

Vad är ledarskap och vilken betydelse har det pedagogiska ledarskapet under den verksamhetsförlagda utbildningen? Här diskuteras och problematiseras

Kollegaobservation

Syftet är att genom observation och uppföljande samtal få syn på en kollegas ledarskap ur ett positivt perspektiv.

Handlingsplaner

I den här filmen beskrivs handlingsplaner som universitetet och övningsskoleområdena har arbetat fram för att ta emot studenter.

Bedömning

Den här filmen handlar om bedömningen under vfun och om det stöd vfu-handledare får från universitetet. Här förklaras bl.a. hur trepartssamtal...

Praxistriangeln

Den här filmen om vår modell för integration mellan teori och praktik där praxistriangeln beskrivs är grunden för lärarutbildningen...

Seminarier

I den här filmen beskrivs syftet med didaktiska seminarier och professionsseminarier samt hur de kan genomföras

Kontakt

Marianne Hahlin

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 80 88

Ingela Norberg

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-142 81 73