Berättelser av olika slag har i alla tider och i alla kulturer varit en viktig och berikande del av tillvaron. Genom berättandet har människan fångat ögonblick som passerat, blåst liv i stora känslor och bearbetat omstörtande konflikter såväl i den yttre som den inre verkligheten. Inom litteraturvetenskapen studerar vi dessa texter, från antikens Odysseus till nutidsfenomenet Harry Potter. Starkt fokus ligger på att tolka texterna och förstå dem utifrån deras sammanhang. I ämnet ingår också kreativt skrivande.

Bibliotekarie
Det treåriga kandidatprogrammet Litteratur och skrivande kombinerar kreativt skrivande med litteraturvetenskap. Den grundläggande tanken är att de olika kompetenserna befruktar varandra; man blir bättre som författare av att ha litteraturvetenskaplig kompetens, och bättre som litteraturvetare av erfarenheten av att skriva skönlitterärt. Men programmet ger också en bredare ingång till skrivandets och läsandets möjligheter. Den som gått programmet kommer att kunna analysera, tolka, skriva och formulera sig både vetenskapligt, litterärt, journalistiskt och populärvetenskapligt. Den kommer alltså att ha erhållit en kompetens som öppnar dörrar till kvalificerade arbeten med texter av olika slag inom många olika områden. Möjliga arbetsgivare finns i den offentliga sektorn, men även inom privata organisationer med behov av specialiserad och samtidigt vid textkompetens. Utbildningen ger en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och därefter forskarutbildningsnivå.

Kurserna på A- och B-nivå är inriktade på att utveckla förmågan att analysera och tolka litterära texter i de tre huvudgenrerna berättelser, dramatik och lyrik, att ge orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod och att ge litteraturhistoriska kunskaper. Litteraturlistorna innehåller både teoretiska och litteraturhistoriska arbeten och ett stort antal litterära verk från Homeros till våra dagar. I B-kursen ingår också ett mindre uppsatsarbete. I C-kursen på grundnivå ingår en teoretisk fördjupning, men först och främst en uppsatskurs där eget forskande och skrivande står i centrum. Ämnet ger också enskilda kurser inom områden som barn- och ungdomslitteratur och science fiction.

Kurserna på grundnivå, A-C, i litteraturvetenskap kan vara huvudområde i en kandidatexamen, men litteraturvetenskap kan också vara huvudområde i en magisterexamen. På magisternivå domineras ämnesstudierna av ett självständigt forskningsarbete där de teoretiska och metodiska kunskaperna befästs och där resultaten läggs fram i form av en vetenskaplig uppsats/självständigt arbete.

Kreativt skrivande är en alternativ form av litteraturvetenskapliga studier på grundläggande nivå som inriktas mer direkt på det litterära skrivandets estetik med stark betoning på egen textproduktion i olika litterära genrer. Litteraturlistan innehåller företrädesvis verk från vår egen tid. På B- och C-kurserna arbetar studenterna även med större sammanhängande egna verk. Kreativt skrivande kan inte vara huvudområde i en kandidatexamen.

Kurserna ger litteraturvetenskapliga kunskaper och textanalytisk kompetens som är användbara inom en rad områden: inom journalistiken och i mediebranschen generellt, i skolvärlden och inom biblioteksväsendet och i förlagsbranschen, för att bara nämna några områden. Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Varför litteraturvetenskap?

Humtank

humtank

Sidan uppdaterades 2023-06-28