Berättelser av olika slag har i alla tider och i alla kulturer varit en viktig och berikande del av tillvaron. Genom berättandet har människan fångat ögonblick som passerat, blåst liv i stora känslor och bearbetat omstörtande konflikter såväl i den yttre som den inre verkligheten. Inom litteraturvetenskapen studerar vi dessa texter, från antikens Odysseus till nutidsfenomenet Harry Potter. Starkt fokus ligger på att tolka texterna och förstå dem utifrån deras sammanhang. I ämnet ingår också kreativt skrivande.

Bibliotekarie
Kurserna på grundnivå, A- och B-kurser, är inriktade på att utveckla förmågan att analysera och tolka litterära texter i de tre huvudgenrerna berättelser, dramatik och lyrik, att ge orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod och att ge litteraturhistoriska kunskaper.

Litteraturlistorna innehåller både teoretiska och litteraturhistoriska arbeten och ett stort antal litterära verk från Homeros till våra dagar. I B-kursen ingår också ett mindre uppsatsarbete. I C-kursen på grundnivå ingår en teoretisk fördjupning, men först och främst en uppsatskurs där eget forskande och skrivande står i centrum.

Kurserna på grundnivå, A-C, i litteraturvetenskap kan vara huvudområde i en kandidatexamen, men litteraturvetenskap kan också vara huvudområde i en magisterexamen. På magisternivå domineras ämnesstudierna av ett självständigt forskningsarbete där de teoretiska och metodiska kunskaperna befästs och där resultaten läggs fram i form av en vetenskaplig uppsats/självständigt arbete.

Kreativt skrivande är en alternativ form av litteraturvetenskapliga studier på grundläggande nivå, A och B, som inriktas mer direkt på det litterära skrivandets estetik med stark betoning på egen textproduktion i olika litterära genrer. Litteraturlistan innehåller företrädesvis verk från vår egen tid. På C-kursen arbetar studenten med ett sammanhängande eget verk.

Kurserna ger litteraturvetenskapliga kunskaper och textanalytisk kompetens som är användbara inom en rad områden: inom journalistiken och i mediebranschen generellt, i skolvärlden och inom biblioteksväsendet och i förlagsbranschen, för att bara nämna några områden. Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning inom litteraturvetenskap.

Våra forskare är dina lärare

forskare inom litteraturvetenskap

Varför litteraturvetenskap?

Humtank

humtank

Humtank på facebook