Avdelningen för utbildningsvetenskap (UTV)

Spara favorit 23 mar mars 2018
 Utbilldningsvetenskap

På avdelningen för utbildningsvetenskap bedrivs flera lärarutbildningsprogram. Här finns också det Beteendevetenskapliga programmet, magister- och masterprogram inom huvudområdet pedagogik. UTV ger också fristående kurser inom ämnen som pedagogik, bild och samhällskunskap.

Avdelningen erbjuder uppdragsutbildning inom en mängd olika områden som till exempel skolutveckling och IKT-pedagogik (Informations- och KommunikationsTeknik).
Ett antal större och mindre forskningsprojekt bedrivs vid institutionen. Flera av dem har stark internationell förankring, många sker i ett nationellt samarbete med kolleger vid andra lärosäten och andra åter är mera lokalt förankrade med kontakter i det omgivande samhället.

 

Kontakt

Utbildningsplaner för grundlärare F-3 och åk 4-6, antagna t.o.m. H15