Avdelningen för utbildningsvetenskap (UTV)

Spara favorit 7 nov november 2016

De flesta inom programmen på lärarutbildningarna som omfattar barn- och ungdomspedagogik samt grundskole- och gymnasielärare.

Vid avdelningen  finns också det Beteendevetenskapliga programmet, och även magister- och mastersprogram inom huvudområdet pedagogik. Många läser också fristående kurser inom ämnen som pedagogik, bild, drama, musik och samhällskunskap.

Avdelningen erbjuder uppdragsutbildning inom en mängd olika områden som till exempel skolutveckling och IKT-pedagogik (informations- och kommunikationsteknik).

Forskning
Ett antal större och mindre forskningsprojekt bedrivs vid institutionen. Flera av dem har stark internationell förankring, många sker i ett nationellt samarbete med kolleger vid andra lärosäten och andra åter är mera lokalt förankrade med kontakter i det omgivande samhället

 

Kontakt

Utbildningsplaner för grundlärare F-3 och åk 4-6, antagna t.o.m. H15