Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Spara favorit 12 feb februari 2018

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finner du viktig information som du kommer att behöva inför din vfu. 

Vfu-systemet, registrera vfu-önskemål
All vfu som Mittuniversitetets lärarstudenter gör, administreras via vfu-systemet. På den här sidan loggar du som är lärarstudent in i vfu-systemet och registrerar dina vfu-önskemål under bestämda önskeperioder Använd samma inloggningsuppgifter som du har till Studentportalen.

Logga in som:                
Student             Inloggningsproblem? Läs här!Lyssna
Samordnare
Administratör

Kontakt

vfuadmin@miun.se

Vfu-studierektor, huvudansvar för: Förskollärarprogrammet, fritidslärarprogrammet och grundlärarprogrammet.
Marianne Flyckt Hahlin

Vfu-ansvarig för ämneslärarprogrammet:
Ingela Gustafsson Norberg