Forskargrupper

Avancerade material och processer

Inom forskargruppen avancerade material och processer arbetar vi med additiv tillverkning, storskaliga processer för framställning av grafen och superkondensatorer.

Fibermekanik

Vi strävar efter att bilda ett nytt vetenskapligt attraktivt forskningsprogram om bearbetning av massafibrer. Vårt mål är att utveckla nya FoU-metoder för att få ny kunskap om de fibernivåmekanisme...

Högutbytesmassateknologi

I vår forskargrupp bedriver vi forskning fokuserad på råmaterial, processteknik och nya eller förbättrade produkter och kvaliteter vid bioraffinaderier och pappersbruk. Högutbytesmassa (HYP)...

Materialvetenskap

Vår forskning rör material som huvudsakligen är relevanta för skogsindustrin. Vi har många projekt inom området stora applikationer och grön energi, energi skördar, lagrar och använder energi.

Organisk kemi

Forskningen fokuserar på grön katalys och i synnerhet området organisk katalys. Flera asymmetriska reaktioner med användning av naturliga aminosyror och aminosyraderivat som katalysatorer har...

Teknisk yt- och kolloidkemi

Gruppen inom Teknisk yt- och kolloidkemi arbetar med forskning inom soft matter. Våra ambitiösa forskningsprojekt är nyfikenhetsdrivna och vi strävar efter att generera banbrytande kunskap. Vi...

Sidan uppdaterades 2023-06-08