Avgörande!

Om det inte finns någon feedback, hur kan vi fortsätta? Då vet vi inte vad vi gör!

Efter lanseringen kommer produkten att användas. Slingan som innehåller feedback och kommunikation fortsätter tillbaka till början och samarbetar med nr 10 Strategi, där den nya informationen hanteras. Feedback från slutanvändare och behovsägare (målgruppen) är mycket viktigt för att utveckla nya produkter och tjänster eller lägga till och utveckla den nuvarande – detta är ingen hemlighet, men hur man triangulerar och sätter in det i ett nytt koncept kan vara skillnaden mellan vete och majs.

I triangulering måste du kunna öppna upp för vad som händer omkring dig, för nya uttryck och input från andra yrken. Det är allt detta du behöver för att se och koppla ihop det som händer….hur kommer framtiden att se ut, var kommer mitt nya koncept att landa?

Feedback behöver komma från den som använder tjänsten eller produkten och den som är inblandad i kedjan. Andra typer av feedback, mer för att se situationen från konkurrenssynpunkt och evenemang runt dig, måste komma från enheterna eller människorna omkring dig.

9. ÖVNING:
a) Ge ett exempel på när du behöver feedback och varför. Beskriv också vad som kommer att hända om du inte får det, på vilket grund kommer du att basera utvecklingen?

01: EFTERFRÅGAN & SLUTANVÄNDARE

Vad är egentligen “efterfrågan” och varför behöver jag veta det som student? (tänk på framtiden!) Efterfrågan finns överallt, och de som förstår efterfrågan och riktar sig mot den är de som kommer...

02: KOMMUNIKATION

Så vad är “fokuserad kommunikation”? Vad betyder det att använda forskning i samhället? Och ska jag springa för mitt liv när jag hör ordet ”kommersialisering”? Hur viktig är Agenda 2030 – de global...

03: TESTBÄDD

Vad är en testbädd? Det är okej att inte vet det exakta svaret, det finns flera personer som arbetar nära en testbädd utan att veta vad den kan göra – så slappna av  Vår testbädd, eller sandlåda, h...

04: FÄLTTEST & UTVECKLING

En annan del av testbädden kan tex, som för oss, innebära att åka ner till Alperna på sommaren för att samla data och köra tester på snö. Det är viktigt att lära sig att en utvecklingsprocess för e...

05: FÖRETAGSPARTNERS

Kommunikationen med företag och organisationer pågår löpande och slutar aldrig. Engagemang för alla aktörer i case från första början är viktigt antingen som producent / leverantör eller som...

06: VALIDERING PROTOTYPER

Verifiering och validering är lika viktiga och de sker i testbäddsmiljön. Dessa två måste utföras till resultat 100%. Är detta din grej? Tja, verifiering är att till exempel säkra att en programvar...

07: FÖRBEREDELSE FÖR NYTTOGÖRANDE

Företaget eller akademin kommer att förbereda produkten för nyttogörande, dvs lansering. I de flesta fall händer detta utanför testbädden. Det är dock på vår sida att hålla reda på slutanvändaren o...

08: MARKNADER

Vad tänker du egentligen på när du ser ord som “marknad” och “kommersialisering”? Vad gillar du dessa ord? Du kan utveckla mer och få fler möjligheter om du ser dem som dina vänner. Med marknader...

09: FEEDBACK LOOP

Avgörande! Om det inte finns någon feedback, hur kan vi fortsätta? Då vet vi inte vad vi gör! Efter lanseringen kommer produkten att användas. Slingan som innehåller feedback och kommunikation...

10: STRATEGI

Detta är ett område av stor betydelse. För att uppnå långsiktig påverkan och att fortsätta utveckla nya produkter och tjänster som möter den framtida efterfrågan behövs strategisk planering. När vi...

UPPHANDLING

Dessa steg kan användas på den privata marknaden samt om din plattform är akademisk, statlig eller kommun. Om du driver ett projekt och inte är en privat aktör kommer du att omfattas av upphandling...

NVC-logotyp
Logo
Östersunds kommun logotyp