Dessa steg kan användas på den privata marknaden samt om din plattform är akademisk, statlig eller kommun. Om du driver ett projekt och inte är en privat aktör kommer du att omfattas av upphandling. Som exempel kan detta användas när behov identifieras som kan tillgodoses av marknaden. Detta är också en fördel eftersom det tar med kunskapen vi just har pratat om i denna presentation.

När det finns behov i organisationen som ännu inte finns i form av tjänster / produkter på marknaden och när ny utveckling krävs, och kanske till och med forskning för att leverantörer ska kunna utveckla en ny produkt eller tjänst – då är “Innovationsupphandling” verktyget att använda. Innovationsupphandling är ett verktyg för att möjliggöra utvecklingen av de offentliga tjänster som behövs för att möta samhällsutmaningarna idag och imorgon. Det är också, när det används på rätt sätt, ett skarpt verktyg som kan få marknaden att vibrera.

Vi har genomfört flera innovativa upphandlingar i vårt projekt och riktat dem direkt från målet och resultaten som behöver levereras. Mycket smalt och skarpt – med fokus på leverans.

Detta är vår enkla process:

1. Identifiera mål, resultat som ska uppnås och den produkt eller tjänst som ska utvecklas.

2. Skapa det partnerskap som kommer att leverera kedjan från FoU till marknad / slutanvändare och även leverera förståelsen mellan dem.

3. Identifiera de delar av kedjan som faller under upphandling.

4. Ange exakt vilka krav som ställs i dessa delar av leveransen.

5. Upprätta upphandlingen spetsigt och exakt för att möta leveransen. Det är ofta glömt att ställa krav på öppen kommunikation och driv – detta behövs.

Upphandling måste ses som en del av leveranskedjan och teamet.

Mer om innovationsköp här:

www.upphandlingsmyndigheten.se/en/subject-areas/innovation-procurement/when-to-use-innovation-procurement/

01: EFTERFRÅGAN & SLUTANVÄNDARE

Vad är egentligen “efterfrågan” och varför behöver jag veta det som student? (tänk på framtiden!) Efterfrågan finns överallt, och de som förstår efterfrågan och riktar sig mot den är de som kommer...

02: KOMMUNIKATION

Så vad är “fokuserad kommunikation”? Vad betyder det att använda forskning i samhället? Och ska jag springa för mitt liv när jag hör ordet ”kommersialisering”? Hur viktig är Agenda 2030 – de global...

03: TESTBÄDD

Vad är en testbädd? Det är okej att inte vet det exakta svaret, det finns flera personer som arbetar nära en testbädd utan att veta vad den kan göra – så slappna av  Vår testbädd, eller sandlåda, h...

04: FÄLTTEST & UTVECKLING

En annan del av testbädden kan tex, som för oss, innebära att åka ner till Alperna på sommaren för att samla data och köra tester på snö. Det är viktigt att lära sig att en utvecklingsprocess för e...

05: FÖRETAGSPARTNERS

Kommunikationen med företag och organisationer pågår löpande och slutar aldrig. Engagemang för alla aktörer i case från första början är viktigt antingen som producent / leverantör eller som...

06: VALIDERING PROTOTYPER

Verifiering och validering är lika viktiga och de sker i testbäddsmiljön. Dessa två måste utföras till resultat 100%. Är detta din grej? Tja, verifiering är att till exempel säkra att en programvar...

07: FÖRBEREDELSE FÖR NYTTOGÖRANDE

Företaget eller akademin kommer att förbereda produkten för nyttogörande, dvs lansering. I de flesta fall händer detta utanför testbädden. Det är dock på vår sida att hålla reda på slutanvändaren o...

08: MARKNADER

Vad tänker du egentligen på när du ser ord som “marknad” och “kommersialisering”? Vad gillar du dessa ord? Du kan utveckla mer och få fler möjligheter om du ser dem som dina vänner. Med marknader...

09: FEEDBACK LOOP

Avgörande! Om det inte finns någon feedback, hur kan vi fortsätta? Då vet vi inte vad vi gör! Efter lanseringen kommer produkten att användas. Slingan som innehåller feedback och kommunikation...

10: STRATEGI

Detta är ett område av stor betydelse. För att uppnå långsiktig påverkan och att fortsätta utveckla nya produkter och tjänster som möter den framtida efterfrågan behövs strategisk planering. När vi...

UPPHANDLING

Dessa steg kan användas på den privata marknaden samt om din plattform är akademisk, statlig eller kommun. Om du driver ett projekt och inte är en privat aktör kommer du att omfattas av upphandling...

NVC-logotyp
Logo
Östersunds kommun logotyp