Vår forskning sker inom områdena risk, kris, resiliens och hållbarhet – fyra områden som ofta går in i varandra. Projekten bedrivs ofta i samverkan med forskare vid andra lärosäten och det omgivande samhället.

Pågående forskningsprojekt

En simuleringsmodell för hybrida hot

I samarbete med European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE) kommer ett spel/simulation att tas fram för att spegla hot mot stat och samhälle.

FUTURESILIENCE

Projektet "Creating future societal resilience through innovative, science-based co-creation labs" – FUTURESILIENCE – syftar till att stärka ekonomisk och social resiliens i Europa genom en...

Grindvakt för de oönskade

I det här projektet genomförs en kunskapsöversikt för att studera hur kommuners bostadspolitik kan användas som metod för att begränsa bosättningen för utsatta grupper i allmänhet och flyktingar i...

Sidan uppdaterades 2023-10-31