Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för- och nackdelar med olika positioner som används inom parasport och om de medför relativt likartade förutsättningar för de tävlande eller ej.

Peter Malmberg, handcyklist, i Mittuniversitetets vindtunnel.
Peter Malmberg kör ett maxtest i vindtunneln.

Projektledare

Mats Ainegren

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428472

Projektmedlemmar

Marie Ohlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428947

Kerry McGawley

Seniorforskare|Senior Researcher

+46 (0)10-1428073

Jonas Danvind

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428354

Finansiärer

Östersunds kommun logotyp