En attraktiv arbetsplats för god och säker nära vård. Ett pilotprojekt inspirerat av magnetmodellen

Projektet ska identifiera, beskriva, testa och utvärdera hur kommunal hälso- och sjukvård kan bli en attraktiv och lärande arbetsplats som i likhet med certifierade magnetsjukhus ger goda förutsättningar för vårdkvalitet.

Doctors and nurses in a circle with their hands together in the middle

Sidan uppdaterades 2023-06-27